poniedziałek , 26 wrzesień 2022
Home » Aktualności » Jak to jest z tą wiosną? Nadejdzie już jutro!

Jak to jest z tą wiosną? Nadejdzie już jutro!

wiosnaMamy 20 dzień marca. Trwa meteorologiczna wiosna, która obejmuje marzec, kwiecień i maj. Niewiele osób o tym wie. W naszej świadomości mocno zakorzeniona jest data 21 marca -pierwszego dnia wiosny kalendarzowej.
Na półkuli północnej, mniej więcej pomiędzy 21 marca a 22 czerwca, trwa wiosna astronomiczna, rozpoczynająca się w momencie równonocy wiosennej. Wiosna astronomiczna w roku przestępnym często wypada dzień wcześniej lub później, jak ma to miejsce obecnie.
Wiosna rozpocznie się kiedy to Słońce znajdzie się w punkcie równonocy wiosennej i wstąpi w znak Barana. Marzec to doskonały czas do podziwiania jasnych planet, w tym Marsa będącego w opozycji.
Astronomiczna wiosna rozpoczyna się 20 marca wejściem Słońca w znak Barana. Od tego momentu z każdą kolejną dobą, noc jest coraz krótsza od dnia.
Ale nim człowiek nowożytny stworzył pojęcia wiosny astronomicznej i kalendarzowej, w starożytności kalendarz rzymski obrał za pierwszy dzień wiosny, jak również za pierwszy dzień roku, dzień 1 marca. Wydaje się to być logiczne wszakże przyroda zaczyna wszystko od nowa, dlaczego nie mógłby człowiek?
Rok starożytny podzielony był na trzymiesięczne okresy, rozpoczynał się wiosną, a kończył zimą. W roku 1780 roku Palatyńskie Towarzystwo Meteorologiczne z Mannheim (Niemcy), które zorganizowało międzynarodową sieć stacji meteorologicznych (39 stacji) i tym samym stworzyło podstawy nowoczesnej meteorologii, wykorzystało również rzymski podział roku na pory meteorologiczne.
Słuszność tej decyzji potwierdzili amerykańscy meteorolodzy Bryson i Lahey w 1958 roku, wykazując, że podział na astronomiczne pory roku ma się nijak do typów cyrkulacji i pogody. Koniec lutego i początek marca objawia się w szerokościach umiarkowanych dużą dynamiką cyrkulacji, coraz większymi wahaniami dobowymi temperatury, trendem wzrostowym temperatury dobowej, a więc typowymi cechami przedwiośnia i wiosny.

Stąd bardziej słuszny jest meteorologiczny podział pór roku na wiosnę od 1 marca do 31 maja. Kolejne meteorologiczne pory roku to lato od 1 czerwca do 31 sierpnia, jesień od 1 września do 30 listopada, i zima od 1 grudnia do 28 lub 29 lutego. I to by było tyle w zakresie pór określanych jako meteorologiczne.       Redakcja