sobota , 23 wrzesień 2023
Home » Aktualności » Zmienne losy Rud i najbliższych okolic w latach 1945-2022.

Zmienne losy Rud i najbliższych okolic w latach 1945-2022.

Oj – zmienne były losy Rud po zakończeniu II wojny światowej do czasów dzisiejszych. Najpierw Rudy były Gminą Wiejską, potem stały się tzw. Gromadą, by w 1972 r. na powrót stać się Gmina Wiejską. Taka sytuacja przetrwała zaledwie do 1977 r. kiedy to Rudy włączono do nowej gminy Kuźnia Raciborska. Taka sytuacja trwa do dzisiaj, czyli 45 lat. W międzyczasie Rudy należały do województwa śląskiego, katowickiego i opolskiego. Warto poczytać.

*** Rudy – były gminą wiejską  w latach 1945-1954 i 1973-77. Od 1945 r. znajdowały się  pod administracją wojewody śląskiego; od 1946 jednostka administracyjna woj. Śląskiego. Województwo: 1945-46: śląskie,  1946-50: śląskie, 1950-54: opolskie, 1973-75: opolskie, 1975-77: katowickie.

Powiat  raciborski – (do maja 1975)

Siedziba: Rudy

Powierzchnia (1974)- 78,70[2] km²

Populacja (1974) • liczba ludności 3539

Szczegółowy podział administracyjny (1952)

Liczba gromad   7.

Gmina Rudy – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945-1954 i 1973-1977 w woj. śląskim, opolskim i katowickim (dzisiejsze woj. śląskie). Siedzibą władz gminy były Rudy.

Gmina zbiorowa Rudy powstała po II wojnie światowej ( w grudniu 1945 ) w powiecie raciborskim na terenie tzw. Ziem Odzyskanych (tzw. I okręg administracyjny – Śląsk Opolski, powierzonym 18 marca 1945 administracji wojewody śląskiego, a z dniem 28 czerwca 1946 przyłączonym do woj. śląskiego (śląsko-dąbrowskiego).

Według stanu z 1 stycznia 1946 gmina składała się z 7 gromad: Rudy, Bargłówka, Jankowice Rudzkie, Ruda Kozielska, Stanica, Stodoły i Szymocice oraz z części Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Rudy). 6 lipca 1950 zmieniono nazwę woj. śląskiego na katowickie; równocześnie gmina Rudy wraz z całym powiatem raciborskim weszła w skład nowo utworzonego woj. opolskiego.

Według stanu z 1 lipca 1952 gmina składała się z 7 gromad: Bargłówka, Jankowice Rudzkie, Ruda Kozielska, Rudy, Stanica, Stodoły i Szymocice[13]. Gmina została zniesiona 29 września 1954 wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin.

*** Gromada Rudy

Rudy, gromada  -1954–1972

Gromada Rudy – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Województwo   opolskie,

Powiat  raciborski,

Data powstania 4 października 1954 r.,

Data likwidacji   1 stycznia 1973 r.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954 do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973, tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972.

Gromadę Rudy z siedzibą GRN w Rudach utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski – w powiecie raciborskim w woj. opolskim, na mocy uchwały nr VII/29/54 WRN w Opolu z dnia 4 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad Rudy i Ruda Kozielska ze zniesionej gminy Rudy w tymże powiecie. Dla gromady ustalono 24 członków gromadzkiej rady narodowej.

*** 29 lutego 1956 r. do gromady Rudy przyłączono przysiółek Biały Dwór z gromady Trachy w powiecie gliwickim w woj. stalinogrodzkim.

*** 1 stycznia 1958 r. do gromady Rudy włączono miejscowość Jankowice Rudzkie ze zniesionej gromady Szymocice w tymże powiecie.

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej. 1 stycznia 1973 w powiecie raciborskim reaktywowano gminę Rudy, zniesioną ponownie 1 lutego 1977.

*** Jednostkę Gmina Rudy reaktywowano 1 stycznia 1973 w tymże powiecie i województwie; w skład gminy weszły obszary 3 sołectw: Jankowice Rudzkie, Ruda Kozielska i Rudy.

– 1 czerwca 1975 r. gmina weszła w skład nowo utworzonego woj. katowickiego.

*** 1 lutego 1977 r. gmina jednostka została zniesiona przez połączenie z dotychczasową gminą Kuźnia Raciborska w nową gminę Kuźnia Raciborska.

Taka sytuacja trwa do teraz.

INFO: Wikipedia

Redakcja