środa , 19 czerwiec 2024
Home » Aktualności » W niedzielę wybierzemy posłów do Parlamentu Europejskiego. PAMIĘTAJ: Twój głos jest ważny!

W niedzielę wybierzemy posłów do Parlamentu Europejskiego. PAMIĘTAJ: Twój głos jest ważny!

W najbliższą niedzielę 9 czerwca odbędą się w naszym kraju wybory do parlamentu Europejskiego – wybory bardzo interesujące nie tylko z uwagi na przypisywane im w tym roku znaczenie i fakt, że ich wynik wpłynie na polską scenę polityczną przed główną przyszłoroczną batalią – jesiennymi wyborami Prezydenta RP. Stąd też MY WYBORCY możemy zaobserwować szczególną mobilizację poszczególnych partii i ugrupowań. Po raz kolejny stajemy więc przed dokonaniem wyboru – na kogo zagłosować? Sprawa nie jest wcale prosta, pomimo, że wielu z wyborców uważa, że te wybory są kolejną formalnością. Formalnością w której można wziąć udział, ale też świat się nie zawali kiedy udziału w nich nie weźmiemy.

Po pierwsze, należy pamiętać, że w Polsce wybierzemy  53 posłów do Parlamentu Europejskiego tzw. europosłów. Każdy Polak, który ukończył 18-ty rok życia, ma prawo oddać głos na jednego z ponad 800 zgłoszonych kandydatów.

Procedura wyboru europosłów jest inna niż w pozostałych polskich wyborach.

Mimo, że obszar naszego kraju jest podzielony na 13 okręgów, to pełnią one inną funkcję niż okręgi wyborcze w pozostałych wyborach. Mandaty nie są – przed głosowaniem – przypisywane do okręgów, a ich ostateczna liczba w każdym z nich może zmieniać się w kolejnych wyborach.

W wyborach do PE jest inaczej – wszystkie głosy oddane na listy okręgowe poszczególnych komitetów są sumowane, a podział 53 mandatów jest przeprowadzany na poziomie ogólnopolskim (z wykorzystaniem metody d’Hondta).

Z tej perspektywy możemy powiedzieć, że wybory są przeprowadzane w jednym ogólnokrajowym okręgu wyborczym. Co istotne – w podziale mandatów biorą udział tylko te komitety, na które oddano przynajmniej 5% głosów w skali kraju.

Taki sposób podziału ma niewątpliwie jedną pozytywną konsekwencję – znając wyniki wyborów na poziomie ogólnopolskim można wyznaczyć podział mandatów między poszczególne komitety.

*** JAK GŁOSOWAĆ?

Na terenie Polski głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego mogą osoby, które posiadają czynne lub bierne prawo wyborcze, czyli ukończyły 18 lat i nie są ubezwłasnowolnione. Wybory do Europarlamentu 2024 odbędą się 9 czerwca i to właśnie wtedy należy udać się do lokali wyborczych, które będą otwarte od 07.00 do 21.00. Głosując w miejscu zameldowania, nie trzeba przechodzić żadnej dodatkowej rejestracji. Wystarczy stawić się w niedzielę w lokalu wyborczym, który należy do obwodu naszego zameldowania, z ważnym dowodem osobistym lub paszportem.

Jeśli dane nazwisko widnieje w spisie wyborców, otrzymasz kartę do głosowania. Ważna karta w nagłówku będzie posiadała napis: “Karta do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019”. W lewym górnym rogu znajduje się numer okręgu wyborczego. Poniżej wydrukowane są listy z kandydatami, zaś w tytule każdej z nich znajduje się nazwa komitetu wyborczego oraz numer listy, do której on przynależy. W prawym dolnym rogu powinien być stempel Obwodowej Komisji Wyborczej oraz wydrukowany odcisk pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej.

Aby głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024 był ważny, należy odnaleźć listę komitetu, na który chcemy zagłosować, następnie trzeba postawić “X” w okienku przy nazwisku wybranego przez nas kandydata. Możemy oddać głos tylko na jedną osobę z wybranej listy, a prawidłowo postawiony “x” to dwie przecinające się linie w obrębie wyznaczonego kwadratu.

Zapraszamy w najbliższą niedzielę do lokali wyborczych.

Redakcja