wtorek , 16 lipiec 2024
Home » Aktualności » W dniu dzisiejszym obchodzimy imieniny Świętego Floriana.

W dniu dzisiejszym obchodzimy imieniny Świętego Floriana.

FlorianW dniu dzisiejszym obchodzimy imieniny Świętego Floriana. Święty Florian jest świętym katolickim,  urodził się ok. 250 roku w Zeiselmauer ( dawn. Ceti, Dolna Austria ). Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego ? Dioklecjana ( 284-305 ). Był organizatorem i dowódcą oddziałów gaśniczych wchodzących w skład armii Imperium rzymskiego. W roku 304 ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci. 4 maja 304 r. poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns ( Anizy ), na terenie dzisiejszej Górnej Austrii, w miejscowości Lauriacum (obecnie Lorch). Jest patronem strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy i piekarzy, oraz Górnej Austrii, Linz i Chorzowa.

Po śmierci, ciało Floriana odnalazła wdowa Waleria. Nad jego grobem z czasem wybudowano kościół i klasztor ojców Benedyktynów, a później klasztor Kanoników laterańskich wg reguły św. Augustyna. W roku 1184 Idzi, biskup Modeny, na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, sprowadził relikwie św. Floriana do Krakowa, gdzie w dzielnicy Krakowa ? Kleparz, znajduje się kościół pw. św. Floriana, fundacji biskupa krakowskiego Gedki, gdzie według legendy zatrzymały się konie wiozące relikwie świętego na Wawel. Konie tak długo nie chciały się ruszyć z miejsca, aż zadecydowano o wybudowaniu świątyni. Obecnie relikwie Świętego Floriana znajdują się w Chorzowie.

Św. Florian jest patronem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem: strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. Jest również patronem Górnej Austrii obok św. Leopolda oraz Linz, gdzie rozwinięty jest przemysł hutniczy.

19 października 1993 r. Kongregacja do spraw kultu Bożego przy stolicy Apostolskiej nadała miastu Chorzów patrona św. Floriana, gdzie otaczany jest szczególnym kultem. No i w ten sposób chorzowianie dzisiaj mocno świętują.    Redakcja