poniedziałek , 30 styczeń 2023
Home » Aktualności » W 10 rocznicę ingresu biskupa Jana Kopca wspominamy ten dzień.

W 10 rocznicę ingresu biskupa Jana Kopca wspominamy ten dzień.

W dniu dzisiejszym przypada 10 rocznica Ingresu biskupiego ks. Ordynariusza Diecezji Gliwickiej Jana Kopca. Ksiądz biskup jest drugim biskupem w okresie trwania naszej Diecezji. Jego wielkim poprzednikiem był ks. Ordynariusz Jan Wieczorek obecnie biskup senior emerytowany. Ingres ks. Biskupa miał miejsc dokładnie 28 stycznia 2012 r. na podstawie dekretu papieża Benedykta XVI.

Poniżej przypominamy nasz materiał sprzed 10 lat poświęcony temu wydarzeniu w którym uczestniczyliśmy.

*** Materiał z 28 stycznie 2021 r.:

W sobotnie południe w kościele katedralnym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła odbył się ingres biskupa Jana Kopca. Biskup Jan Kopiec zastąpił na stanowisku biskupa ordynariusza naszej diecezji ks. biskupa Jana Wieczorka, który po 20 latach biskupiej posługi przeszedł na emeryturę. Przypomnijmy, że ks. biskup Jan Wieczorek był pierwszym i do tej pory jedynym biskupem naszej młodej diecezji. Na uroczysty ingres do Gliwic przybyła najwyższa hierarchia kościelna w naszym kraju na czele z Nuncjuszem apostolskim w Polsce abp Celestino Migliore i kardynałem Kazimierzem Nyczem. Na uroczystości do Gliwic przybyły również niezliczone tłumy wiernych.

Ingres nowego pasterza obwieściło bicie dzwonów w całej diecezji gliwickiej. W uroczystej procesji nowy biskup gliwicki Jan Kopiec przekroczył próg katedry pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Decyzją papieża Benedykta XVI zastąpił on pierwszego biskupa nowoutworzonej przed 20 laty diecezji gliwickiej – Jana Wieczorka. W procesji do katedry udział wzięli: służba liturgiczna, poczty sztandarowe, delegacje wyższych uczelni, dziekani i prałaci, członkowie Kolegium Konsultorów, biskupi i kardynałowie, bp Jan Kopiec wraz z nuncjuszem apostolskim abp. Celestyno Migliore oraz odchodzący na emeryturę biskup gliwicki Jan Wieczorek.

W drzwiach katedry bp. Jana Kopca powitał proboszcz parafii katedralnej ks. Bernard Plucik, który podał nowemu biskupowi krucyfiks do ucałowania. Następnie bp Kopiec uczynił znak krzyża pobłogosławioną wodą oraz pokropił nią wiernych, po czym przekroczył próg katedry jako nowy biskup diecezji gliwickiej.

,,Biskup Jan przybywa do ludu dobrze sobie znanego. Wśród tego ludu bowiem się urodził, wzrastał i dojrzewał. Tu także zrodziło się jego kapłańskie powołanie” – przypomniał w słowach powitania bp Jan Wieczorek.

Nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore odczytał pismo papieża Benedykta XVI o mianowaniu bp. Jana Kopca – biskupem gliwickim. ,,Usilnie wszystkich zachęcamy, aby przyjęli Cię z radosnym duchem i chętnie podążali drogami zbawienia” – czytamy w piśmie Ojca Świętego. Następnie nuncjusz przekazał bp. Kopcowi ten dokument oraz pastorał bp Wieczorka, który jest znakiem władzy pasterskiej. Bp Kopiec po raz pierwszy zasiadł na katedrze biskupiej.

Następnie odbyła się ceremonia tzw. Homagium, czyli wyrazy szacunki i posłuszeństwa złożyli nowemu biskupowi gliwickiemu przedstawiciele diecezji. Do nowego biskupa podeszli kolejno: księża i klerycy, osoby konsekrowane i wierni świeccy składając mu homagium. W gronie tym nie było biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej Gerarda Kusza, który w tych dniach trafił do szpitala.

W swojej homilii ks. biskup Jan Kopiec stwierdził – ,, Zadaniem Kościoła gliwickiego będzie, jak to wskazywał przed wiekami Apostoł Narodów: iść, nauczać, wspierać, tłumaczyć i nie stać w miejscu. To będzie praca najtrudniejsza, ale tylko taką mogę przyrzec. Nie bywanie na salonach, ale trwanie na modlitwie i cierpliwym towarzyszeniu człowiekowi. I przypominaniu: będziesz uznawał jednego Boga, czcił rodziców i starszych, nie będziesz zabijał, nie będziesz plugawił ludzkiej godności, nie będziesz naruszał porządku nawet rzeczy materialnych i dobrego imienia bliźniego. Nie trzeba więc żadnego nowego programu zaznaczył, zapraszając swoich diecezjan i ludzi dobrej woli do pójścia wspólną drogą. Będziemy kiedyś odpowiadali, czy nie zmarnowaliśmy szansy, by zapuszczać korzenie w przeszłość i iść przyszłość”.

Część homilii hierarcha poświęcił swojej nowej diecezji. Mówił – ,,Kościół na tym obszarze dziś przedstawia się nam wszystkim w swej okrzepłej dojrzałości, jak korzeń, który zapuszczony w przeszłość, kieruje się ku przyszłości”. Przypomniał dzieje utworzonej przed 20 laty diecezji gliwickiej, która wpierw należała do diecezji wrocławskiej i krakowskiej, a w XX wieku do katowickiej i opolskiej. Ziemia ta była ojczyzną wspaniałych gospodarzy, ale jeszcze bardziej odpowiedzialnych duszpasterzy – dodał wymieniając szczególnie swojego poprzednika bp. Jana Wieczorka. ,,Stąpamy po ziemi ciężkiej pracy górnika i hutnika, którzy zmieniali jej oblicze, by rolnik mógł zapewnić obfitość chleba powszedniego. Dziś przychodzi spojrzeć z rozrzewnieniem na to, co minęło. Bowiem w dzisiejszym oglądzie ziemskiego oblicza tego zakątka ziemi, wiele z filarów naszej dumy, w przeszłości gwarantującej zasobność i bogatą scenerię życia, dziś przedstawia się smutno. Nie ukrywamy, że przez krajobrazy, unaoczniające degradację tej ziemi, przeziera nade wszystko paraliżujące człowieka uczucie beznadziejności, brak poczucia stabilności, pracy, mieszkania. Taką egzystencję budują ludzie ludziom! – ubolewał hierarcha.

List gratulacyjny z okazji ingresu bp. Kopca przesłał przebywający w Rzymie Prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Pod koniec uroczystości odczytał go metropolita katowicki Wiktor Skworc. Gratulacje dla nowego ordynariusza przekazał także prezydent RP Bronisław Komorowski.

Prezydent RP Bronisław Komorowski w liście gratulacyjnym podkreślił, że diecezją gliwicką od dzisiaj kierować będzie “doświadczony w pełnieniu posługi biskupiej, wieloletni formator kapłanów, intelektualista i ceniony nauczyciel prawd wiary, wybitny znawca i miłośnik historii Kościoła. Pasterz, który dał się poznać jako człowiek dialogu, otwarty na ludzi, chcący i potrafiący dzielić się z nimi własnym doświadczeniem życia chrześcijańskiego. Swoją szeroką wiedzę, talenty i umiejętności dotąd pożytkował w służbie diecezji opolskiej oraz w pracach Rady Naukowej, Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego i innych gremiów Konferencji Episkopatu Polski”.

Prezydent przypomniał też, że bp Kopiec otrzymał sakrę z rąk papieża Jana Pawła II i wyraził przekonanie, że błogosławiony będzie miał w nowym biskupie gliwickim “wytrwałego naśladowcę i kontynuatora dzieła nowej ewangelizacji”.     W tekście wykorzystano materiał Katolickiej Agencji Informacyjnej.       Redakcja