środa , 19 czerwiec 2024
Home » Aktualności » UWAGA: W Rudzie Kozielskiej wykryto wirus grypy u ptaków.

UWAGA: W Rudzie Kozielskiej wykryto wirus grypy u ptaków.

Komunikat nr 1/AI/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu w sprawie wykrycia grypy ptaków na terenie powiatu raciborskiego, z dnia 30.01.2020 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że w dniu 29.01.2020 r. w godzinach popołudniowych otrzymał wynik badania laboratoryjnego potwierdzający wystąpienie grypy ptaków w przydomowym stadzie drobiu w miejscowości Ruda Kozielska.

Badanie przeprowadzone zostało w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach  – w wyniku którego w badanym materiale wykryto materiał genetyczny wirusa grypy ptaków podtypu H5N8.

 Wirus ten jest wysoce zjadliwy dla ptaków jednak nie stanowi zagrożenia dla ludzi i zgodnie z aktualnymi doniesieniami naukowymi nie ma podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych w odniesieniu do ludzi, zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem.

 Ognisko grypy ptaków zostanie zlikwidowane w dniu dzisiejszym.Ze względu na typ wirusa nie stanowiący zagrożenia dla ludzi podjęto decyzję o nie wybijaniu prewencyjnym drobiu w obszarze zapowietrzonym za wyjątkiem chorego drobiu w ognisku.W ramach dalszych działań wynikających z przepisów prawa zostaną wyznaczone obszary: zapowietrzony w promieniu 3 km od ogniska oraz zagrożony w promieniu 10 km od ogniska.Ze względu na zasięg obszarów wykraczający poza powiat raciborski rozporządzenie w tej sprawie zostanie wydane przez Wojewodę Śląskiego.

  Aktualnie przekazujemy do wiadomości robocze mapy obrazujące wstępnie wyznaczone obszary: zagrożony i zapowietrzony na ternie powiatu raciborskiego.

Na obszarach tych służby weterynaryjne będą w najbliższym czasie prowadzić spis oraz nadzór stad drobiu w chowie przydomowym. Apelujemy o udzielenie wszelkiej pomocy i wsparcia służbom weterynaryjnym pracującym na naszym terenie, tak aby zaplanowane czynności przebiegały jak najsprawniej.

Równocześnie prosimy o zgłaszanie do Powiatowego Inspektoratu w Raciborzu lub właściwego Urzędu Gminy przypadków zwiększonych upadków drobiu w Państwa stadach.

*** https://rudy24.pl/wykryto-wirus-grypy-u-ptakow-w-rudzie-kozielskiej-,a807

Redakcja