czwartek , 18 kwiecień 2024
Home » Aktualności » Starostwo w Raciborzu po raz kolejny ostrzega wszystkich mieszkańców naszego powiatu w związku z afrykańskim pomorem świń .

Starostwo w Raciborzu po raz kolejny ostrzega wszystkich mieszkańców naszego powiatu w związku z afrykańskim pomorem świń .

Źródłem zakażenia chorobą zwaną “afrykańskim pomorem świń” są chore świnie domowe oraz dziki. Najczęściej nosicielami wirusa są dzikie świnie, u których przebieg choroby ma charakter utajony.

W związku z zagrożeniami jakimi niesie ze sobą rozprzestrzenianie się wirusowej posocznicowej choroby świń, znanej również pod nazwą “afrykański pomór świń”, informujemy o konieczności zgłaszania przypadków odnalezienia padłych dzików do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego (PCZK).

*** Dla Powiatu Raciborskiego funkcję tą pełni:

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Plac Stefana Okrzei 4

47-400 Racibórz

tel.: (32) 412 06 02

e-mail: pczk@powiatraciborski.pl

Powiatowy Lekarza Weterynarii w Raciborzu tel. alarmowy 665 829 485

W opinii ekspertów padłe dziki stanowią obecnie podstawowe źródło zakażenia. Choroba przenoszona jest najczęściej poprzez kontakt ze szczątkami padłych zwierząt oraz przez ludzi. Szczególnie duży wpływ na niekontrolowane przenoszenie się choroby, nawet na duże odległości, ma wykorzystywanie do konsumpcji przetworzonego mięsa dzików, w tym przewóz mięsa i wyrobów wędliniarskich oraz wyrzucanie ich odpadów.

Redakcja