wtorek , 16 lipiec 2024
Home » Aktualności » Sprawy Gminy » Szkoła w Rudach pozyskała dofiansowanie 25 tys. zł. na projekt na rzecz dzieci z Ukrainy dofinansowany przez Fundację św. Mikołaja!

Szkoła w Rudach pozyskała dofiansowanie 25 tys. zł. na projekt na rzecz dzieci z Ukrainy dofinansowany przez Fundację św. Mikołaja!

Współpraca szkoły podstawowej w Rudach z Fundacją św. Mikołaja w Warszawie trwa już kilka lat. Dotychczas opierała się głównie na współfinansowaniu uczniom szkoły stypendiów oraz wsparciu przy nauczaniu zdalnym. Obecnie w sytuacji wojny na Ukrainie fundacja uruchomiła dla szkół oraz innych instytucji możliwość składania projektów dotyczących pomocy edukacyjnej i psychologicznej dla dzieci uchodźców. Wniosek złożony przez szkołę podstawową w Rudach spotkał się z akceptacją komisji oceniającej. Sukces cieszy tym bardziej, że do dofinansowania wybrano zaledwie 44 spośród 530 złożonych wniosków. Projekt, którego budżet to kwota 25 tys. zł, zakłada przede wszystkim integrację dzieci z Ukrainy z polskimi rówieśnikami oraz wsparcie psychologiczne. Zaplanowane są m.in. wspólne wycieczki uczniów oraz zatrudnienie psychologa, który obejmie swoim wsparciem zarówno dzieci ze szkoły w Rudach jak i Kuźni Raciborskiej.

*** Czytaj: https://kuzniaraciborska.pl/index.php/archiwum-wiadomosci/3544-projekt-na-rzecz-dzieci-z-ukrainy-dofinansowany-przez-fundacje-sw-mikolaja

Redakcja