wtorek , 16 lipiec 2024
Home » Aktualności » Sprawy Gminy » ,,Obszary Pamięci” – próba naśladowania natury pamięci. Zapraszamy do rudzkiego Opactwa na wystawę grafiki Jakuba Zdejszy.

,,Obszary Pamięci” – próba naśladowania natury pamięci. Zapraszamy do rudzkiego Opactwa na wystawę grafiki Jakuba Zdejszy.

Już od niedzieli 1 maja br. w rudzkim Opactwie będziemy mogli zwiedzać wystawę grafiki ,,Obszary Pamięci” autorstwa Jakuba Zdejszy. Dzieła graficzne oraz obiekty prezentowane na wystawie są efektem wieloletniej pracy artystycznej. W swoich realizacjach Jakub Zdejszy dotyka interesującego go problemu, podejmując próbę naśladowania natury pamięci. Zależy mu na pokazaniu iluzji związanej z przywoływaniem wyobrażeń zapisanych w naszej pamięci. W swoim projekcie stawia sobie i odbiorcy pytanie, czy istnieje jeden realny obraz naszych wspomnień, czy też jest on zbiorem różnych obrazów, które bez znajomości kontekstu powodują mnogość interpretacji.

Nie można w pełni odczytać wspomnienia, ponieważ czas zaciera jego pierwotny wygląd poprzez nakładanie się kolejnych przeżyć w naszym życiu, które zniekształcają i zmieniają się pod wpływem naszej teraźniejszości, obecnych przeżyć, wiedzy i poglądów. Rodzinne albumy fotograficzne stały się pretekstem do poszukiwania wizualnych bodźców, które wyzwalają z naszej pamięci wspomnienia oraz sprawdzenia ich wpływu na naszą teraźniejszość, tak aby przekonać się, jaką rolę odgrywają wspomnienia w życiu człowieka. Artysta przygląda się zasadom funkcjonowania naszej pamięci oraz próbuje poznać jej skomplikowane mechanizmy. Interesująca, a zarazem inspirująca okazała się jej podwójna natura. Zarówno pierwsza, która porządkuje i systematyzuje doświadczenia życiowe oraz druga, która wprowadza zamęt, modyfikuje oraz deformuje, przez co może doprowadzić do zaniku wspomnień. Całą sytuację komplikuje podatność na wpływ czynników zewnętrznych. Wspominanie to rekonstruowanie przeszłości, poświęcanie jej uwagi, dążenie do ocalenia porządku wartości, pamięci o zmarłych, o nieistniejących już przedmiotach, prywatnej historii czyjegoś życia. Istnieje niebezpieczeństwo, że przekazywanie historii zostanie zachwiane. Pamiątki rodzinne stają się po latach artefaktami, swoją obecnością przypominają nam o ludziach i miejscach, do których w wyniku wymiany pokoleniowej powoli tracimy dostęp.

 *** Jakub Zdejszy

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom magisterski obronił z wyróżnieniem

w 2013 roku na kierunku Grafika Warsztatowa. W 2019 roku otrzymał stopień doktora sztuki. Członek Zarządu oraz Przewodniczący Sekcji Grafiki Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Katowice. Zajmuje się grafiką warsztatową, fotografią i instalacjami przestrzennymi.

Prezentował swoje prace na siedemnastu wystawach indywidualnych oraz na ponad stu pięćdziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą m.in. na Międzynarodowym Biennale Grafiki Współczesnej w Rumuni, Międzynarodowym Biennale Sitodruku w Japonii, Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, Pomorskim Biennale Sztuki Młodych w Sopocie, Międzynarodowym Biennale Miniatury w Częstochowie oraz Salonie Plakatu Polskiego w Warszawie.

W 2017 roku otrzymał Grand Prize na 6 NBC Meschtec Tokyo International Screen Print Biennale w Japonii. W 2020 roku otrzymał II nagrodę na Międzynarodowym Biennale Miniatury

w Częstochowie oraz nagrodę dla zagranicznego twórcy na Międzynarodowym Biennale Małych Form w Plewen w Bułgarii. W 2022 roku otrzymał wyróżnienie honorowe na Arte Grafica Italina we Włoszech. Dwukrotnie otrzymał nagrodę Prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Katowice w konkursie Praca Roku 2015 i Praca Roku 2017 oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice w konkursie Praca Roku 2019. Jest laureatem Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kultura w sieci 2020.

  • wystawa: 1.05-26.06.2022 r. Galeria Sztuki w Starym Opactwie

Redakcja