niedziela , 4 grudzień 2022
Home » Aktualności » Raport związany z koronawirusem w naszej gminie.

Raport związany z koronawirusem w naszej gminie.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Raciborzu przekazała nowe szczegółowe dane naszej gminy w zakresie koronawirusa.

Zgodnie z najnowszym, szczegółowym raportem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu, sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w dniu 5 kwietnia 2020 roku przedstawia się następująco:

– liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS – 4, (to liczba osób, które miały kontakt z osobą zakażoną),

– liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 – 1, (to liczba osób przebywających w szpitalu z objawami zakażenia i oczekujących na wynik testu),

– liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 35, (to liczba osób podlegających kwarantannie po powrocie z zagranicy),

– liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni – 1,

– liczba ozdrowieńców – 0

– liczba zgonów – 0

Wszystkie osoby pozostające pod nadzorem Sanepidu, pozostające w miejscu zamieszkania i wymagające pomocy, za pośrednictwem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej uzyskają wsparcie ze strony Gminy Kuźnia Raciborska przy pomocy MOPS.

Wszystkim Mieszkańcom Gminy objętym opieką epidemiologiczną życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Redakcja