czwartek , 18 kwiecień 2024
Home » Aktualności » Policja mówi – koniec żartów. Uważaj więc czym palisz w piecu CO!

Policja mówi – koniec żartów. Uważaj więc czym palisz w piecu CO!

Policja przypomina, że od września 2017 roku obowiązuje tzw. “uchwała antysmogowa”. Na jej podstawie zakazane jest palenie w piecach węglem brunatnym, mułem i flotokocentratami. Wszyscy, którzy nie zastosują się do powyższych ograniczeń muszą się liczyć z sankcjami w postaci grzywny, którą nałożyć może w tym przypadku policjant, bądź Inspektor Ochrony Środowiska – ostrzega raciborska policja.

“Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa (…) podlega karze grzywny”, która godnie z art. 24 kodeksu wykroczeń może sięgać od 20 zł do 5000 zł. (w postępowaniu man­datowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł). Powinni o tym pamiętać wszyscy, którzy od 1 września 2017 roku. nie zastosują się do nowej “uchwały antysmogowej” i będą palić w piecach węglem brunatnym, mułem lub flotokoncentratami.

“Ustawa antysmogowa “, która obowiązuje od września 2017 roku dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w województwie śląskim. Wskazuje w jakich piecach i jakie paliwa można spalać, a jej celem jest doprowadzenie do poprawy jakości powietrza w regionie. Zgodnie z zapisami „uchwały antysmogowej” już od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego obowiązuje zakaz palenia węglem brunatnym oraz zakaz używania paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla; mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem; paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15% oraz biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%. Osoby posiadające aktualnie materiały opałowe, których spalanie od września 2017 roku jest zabronione muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną podczas kontroli.

Autor: KPP Racibórz.

Redakcja