poniedziałek , 15 kwiecień 2024
Home » Aktualności » Poinformuj o tym gdzie przebywasz na chorobowym pracodawcę i ZUS.

Poinformuj o tym gdzie przebywasz na chorobowym pracodawcę i ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina. Jesteś chory? Idziesz na zwolnienie lekarskie? Pamiętaj, by podać lekarzowi aktualny adres Twojego pobytu, pod którym będziesz przebywał w czasie chorobowego. Jeśli zmienisz miejsce pobytu w trakcie niezdolności do pracy, poinformuj o tym pracodawcę i ZUS w ciągu 3 dni od tej zmiany.

Mamy sezon jesienny a u progu sezon zimowy, co wiąże się z większym prawdopodobieństwem wystąpienia infekcji i chorób, stąd też ZUS przypomina o tym, by pacjenci przy wystawianiu e-ZLA (elektronicznych zwolnień lekarskich) informowali lekarza, pod jakim adresem w czasie choroby będą przebywać.

Zdarza się, że nie zawsze w systemie e-ZLA widnienje aktualne miejsce zamieszkania chorego. Bywa tak, że adres zameldowania nie ma nic wspólnego z tym, pod którym pacjent stale przebywa. Dlatego już w tracie wizyty w gabinecie lekarskim, przy wystawieniu e-zwolnienia, chory powinien przekazać lekarzowi wystawiającemu e-ZLA, pod jakim adresem będzie przebywał podczas choroby.

To właśnie ten, aktualny adres pobytu, powinien znaleźć się na zwolnieniu lekarskim.

– Bywa i tak, że w trakcie choroby okazuje się, że potrzebujemy pomocy innych i przenosimy się do rodziców, którzy w tym czasie zaopiekują się nami. Dlatego w takiej sytuacji, gdy już po wystawieniu e-zwolnienia, zmieniliśmy miejsce pobytu, musimy poinformować o nowym adresie swojego pracodawcę oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mamy na to 3 dni od wystąpienia tej okoliczności

– wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Wskazanie prawidłowego adresu pobytu w czasie zwolnienia lekarskiego umożliwi przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Jest to bardzo istotne, bo nieusprawiedliwiona nieobecność chorego w domu w trakcie kontroli może być przyczyną odmowy prawa do wypłaty zasiłku chorobowego.

Kontrolę wykorzystywania zwolnień lekarskich ma prawo przeprowadzić nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale uprawnieni płatnicy składek, którzy wypłacają zasiłki (pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 osób).

Kontrola polega na sprawdzeniu, czy zwolnienie wykorzystywane jest prawidłowo, tzn. czy chory wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem i stosuje się do zaleceń lekarza, a nie np. pracuje, remontuje mieszkanie, czy wykonuje inne prace, które mogłyby wydłużyć powrót do zdrowia.

INFO: ZUS.

Redakcja