środa , 5 październik 2022
Home » Aktualności » Podatki i opłaty należne gminie płacić czas!

Podatki i opłaty należne gminie płacić czas!

Informujemy, że już niedługo mija termin płacenia I raty podatku należnego Gminie ( 15 marzec br. ), I ratę opłaty za odbiór nieczystości stałych ( śmieci ) oraz opłatę za spółkę wodną. Przypominamy, że zapłaty należności możemy dokonać  na kilka sposobów. Oto one: bezpośrednio w kasie urzędu miejskiego,  przekazem pocztowym, przelewem bankowym ( internetowym ) lub za pośrednictwem sołtysa w Sołtysówce.

I ratę podatku od nieruchomości, opłatę za śmieci za I kwartał oraz całoroczną opłatę za spółkę wodną uregulować powinniśmy do 15 marca br.

Redakcja