wtorek , 16 kwiecień 2024
Home » Aktualności » Odpowiadamy i wyjaśniamy.

Odpowiadamy i wyjaśniamy.

Odpowiadamy na nurtujące naszych czytelników pytania dotyczące naszej miejscowości. Dlaczego propozycja oddzielenia się Rud od Gminy Kuźnia Raciborska pojawiła się dopiero teraz a nie wcześniej? Przecież można to było zrobić już dawno? Ogłoszenie sprawy przed wyborami może sugerować, że autorzy chcieli w ten sposób ,,kupić” wyborców.

*** Odpowiedź: można byłoby powiedzieć – ,,lepiej późno, niż wcale”. Oczywiście od wielu lat współpraca Rud i Kuźni Raciborskiej była trudna. Jednak przez wiele wcześniejszych lat ( Burmistrz Ernest Emrich, Rita Serafin ) istniało wzajemne partnerstwo w relacjach samorządowych. Przez te lata wszystkie trudne sprawy rozwiązywane były wspólnie, z uwzględnieniem racji obydwu stron.

Ostatnie lata pokazały natomiast, że to co udało się budować przez kilkanaście lat można szybko zniszczyć. Dzisiaj nie liczą się żadne rzetelne argumenty, ważna jest tylko arytmetyka w głosowaniu. Pokazują to najdobitniej głosowania w sprawie budżetu gminy na 2019 r. Grupa radnych burmistrza głosowała przeciw każdej ( każdej !!! ) zgłoszonej inicjatywie naszych radnych. Już niedługo napiszemy szczegółowo o tych propozycjach.

Dzisiejsze młode ( i średnie ) pokolenie oczekuje w zarządzaniu samorządem nowoczesności, szybkości w działaniu, trafnych decyzji ale nade wszystko realizacji tego, co zostało obiecane.

Realizacja problemu przysłowiowej studzienki, braku lampy, czy też dziury w drodze nie może być odwlekana w nieskończoność. Nie można sobie również pozwolić na tzw. bylejakość.

Ponadto, do realizacji tak poważnego projektu jakim jest wyjście danej miejscowości ze struktury dotychczasowej gminy potrzebna jest liczna grupa osób, która podoła temu zadaniu. Powinny to być osoby młode i w średnim wieku z określonymi predyspozycjami, wiedzą, umiejętnościami i determinacją. Pojedyncze osoby nie są w stanie podołać temu zadaniu. Taka grupa ludzi aktualnie się kształtuje. Jej zadaniem będzie przekonać do proponowanej zmiany lokalną społeczność a następnie wdrożyć rozwiązanie w życie zgodnie z wolą naszych mieszkańców.

*** Z niektórych ust pada pytanie – dlaczego inicjatywa została ogłoszona w trakcie wyborów?

Odpowiedź jest prosta i oczywista. Inicjatorzy wyszli bowiem z założenia, że o swoich zamiarach należy wyborców poinformować przed wyborami, tak by każdy wyborca idąc do urny wyborczej mógł zagłosować również przez pryzmat tej propozycji.

Z całą pewnością gdyby inicjatywa wypłynęła dopiero po wyborach, ci sami krytykanci mówili by dzisiaj, że kandydaci na radnych idąc do wyborów oszukali wyborców nie zdradzając im wcześniej jakie zamiary mają na przyszłość.

Wydaje się więc, że sposób i czas ogłoszenia inicjatywy broni się sam i był dobry.

Grupa: ,,TO MY! Razem zmienimy Rudy – dla siebie i przyszłych pokoleń”.

Redakcja