wtorek , 16 kwiecień 2024
Home » Aktualności » „Niech Chrystus błogosławi temu domowi”.

„Niech Chrystus błogosławi temu domowi”.

6 stycznia od dawien dawna zarezerwowane jest  dla Święta Trzech Króli, innymi słowy Święta Objawienia Pańskiego. To święto jest jednym z pierwszych świąt ustanowionych przez kościół. Tego dnia 3 symbolicznych mędrców zawitało do Betlejem gdzie pod postacią małego dziecka rozpoznali Boga. Jak mówi Ewangelia, wszystko działo się za panowania króla Heroda w Judei. Wtedy to po długim podróżowaniu do miejsca narodzin Jezusa przybyli od Wschodu owi mędrcy. Przybyli i złożyli mu dary. Mędrcami byli – Kacper, Melchior i Baltazar.

Pierwszy ofiarował dzieciątku kadzidło, drugi złoto, a trzeci mirrę.

Owe dary stanowią wielki symbol.

*** Mirra stanowi mieszaninę ziół, używana w czasie uroczystości pogrzebowych Pana Jezusa, dlatego traktowana jest jako proroctwo wskazując na śmiertelność człowieczeństwa. Stanowi również zapowiedź Jezusa na krzyżu.

*** Złoto jest symbolem bogactwa, czyli tego, co jest wielkie, co pokazuje, że jesteśmy gotowi temu poświęcić większą uwagę, trud i staranie. Niewatpliwie jest symbolem władzy królewskiej Jezusa.

*** Kadzidło stanowi symboliczny obło wznoszący się przed Bogiem. Tym obłokiem niewątpliwie ma być nasza modlitwa. Kadzidło podkreśla Boskość Jezusa.

Przekaz mówi – „Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny”.

*** Trzej Królowie byli w istocie Królami czy też mędrcami?

Jak uczyli nas nasi przodkowie śpiewać należy – ,,Trzej Królowie jadą ( idą ) z wielką paradą” – któż z nas nie zna więc tych słów?

Pismo Święte z kolei mówi o mędrcach, ale owi mędrcy składając nowonarodzonemu dary zapowiadani byli przez Stary Testament jako królowie. Trzej królowie stanowią więc wypełnienie tej zapowiedzi.

Dyskusyjna może być jedynie liczba królów odwiedzających Dzieciatko. Tej kwestii nie rozstrzyga również Pismo Święte, pośrednio jednak mówi, że złożono 3 dary – złoto, kadzidło i mirrę.

W Święto Trzech Króli w kościele pod koniec mszy św. święcone są kreda, kadzidło i wodo.

Od kilku lat w Polsce dzień ten jest ustawowo wolny od pracy. Taki stan rzeczy nie jest jednak jakimś wymysłem współczesnych polityków – wolne w Trzech Króli usunęła dopiero komuna, a samo święto ma niesamowicie długą i barwną historię

Kacper, Melchior i Baltazar?

Dziś „wiemy”, że królowie nazywali się Kacper, Melchior i Baltazar, ale to także stanowi kwestię umowną.

Po raz pierwszy z tymi imionami spotykamy się w VI w. na mozaice w kościele Sant’Apollinare Nuovo w Rawennie, która przedstawiała pokłon Trzech Króli. Przez wieki pojawiało się jednak bardzo wiele propozycji imion dla monarchów, od Malchus, Caspar i Fidizarda, czyli imion bardzo podobnych do tych, które się rozpowszechniły, po zupełnie inaczej brzmiące Ator, Sater i Paratoras.

W całej historii o Trzech Królach wątpliwości nie wzbudza chyba tylko znaczenie przyniesionych przez nich darów. Złoto było symbolem władzy królewskiej Jezusa, kadzidło jego boskości, a mirra zapowiedzią śmierci na krzyżu. Nie wiadomo za to, co mieliby oznaczać sami koronowani goście Nowonarodzonego. Według jednej z teorii symbolizowali oni trzy kontynenty – Europę, Azję i Afrykę – tudzież trzy rasy – białą, żółtą i czarną. Są też teorie, według których oznaczają oni młodość, wiek dojrzały i starość, co ma podkreślać, że hołd należy się Bogu na każdym etapie ludzkiego życia.

Redakcja