środa , 1 luty 2023
Home » Aktualności » Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej jeszcze dzisiaj.

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej jeszcze dzisiaj.

obradyInformujemy, że w dniu dzisiejszym obradować będzie w trybie nadzwyczajnym Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej. Będzie to jej XXIII Sesja, posiedzenie rozpocznie się o godz. 14:30, miejsce obrad – sala ślubów USC, oraz w trybie internetowym. Poniżej przedstawiamy projekt porządku obrad.

*** Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy,

3.2 zmian w budżecie Gminy,

3.3 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego,

3.4 ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

  1. Zakończenie obrad.

Redakcja