wtorek , 16 lipiec 2024
Home » Aktualności » Na chwilę przed wyborem!

Na chwilę przed wyborem!

Chcąc mówić o niedzielnych wyborach samorządowych możemy z całą pewnością powiedzieć, że oto mamy do tego wydarzenia – ,,za pięć dwunasta”. Już bowiem za kilka chwil nastanie cisza wyborcza. Przypominamy, że owa cisza obowiązuje wszystkich od godz. 00.00 w dniu 20 października br. i potrwa do samych wyborów, czyli aż do chwili zakończenia głosowania w niedzielę 21 października br. do godz. 21.00. Niniejszy materiał jest więc ostatnim materiałem na naszych łamach opublikowanym przed początkiem wspomnianego wyżej przedwyborczego milczenia.

Rolą niniejszego materiału jest podsumowanie kampanii wyborczej, oraz uporządkowanie informacji którymi w trakcie jej trwania bombardowani są czytelnicy. A przecież za nieco ponad 36 godzin wielu z nas trafi przed urnę wyborczą i będzie musiało dokonać kilku wyborów.

Kilku, bowiem wybierać będziemy burmistrza, radnych do rady gminy, do rady powiatu oraz sejmiku śląskiego. To dużo. Pozostaje więc pytanie, jak się w tym wszystkim połapać, jak technicznie postawić swój ,,krzyżyk” ( X ), by nie zmarnować swojego głosu.

 

^^^ Pierwsza oczywista prawda – do wyborów trzeba pójść. Poświęcić na obecność przy urnie wyborczej pół godzinki, czy też na zasadzie ,,buntu” powiedzieć sobie – a co mnie to obchodzi? I pozostać w domu. W tym miejscu wielu dyskutantów mówi – nieobecni nie mają racji. I w tym stwierdzeniu jest wiele prawdy. W nomenklaturze sportowej niepójście do wyborów stanowi swoisty walkower a więc oddanie punktu bez ,,walki”. To prawda, nasz głos w pojedynkę, to tylko maleńka cząstka losu naszej małej Ojczyzny. Jednak kiedy zbierzemy tych głosów wiele, to stanowią one dużą ich ilość.  Taką która może przechylić szalę wyborczego zwycięstwa. Niejednokrotnie przecież byliśmy świadkami tego, że losy wyborów przesądzili Ci którzy pozostali w domu. Niech te przypadki będą dla nas wystarczającą lekcją odpowiedzialności społecznej. Dlatego raz jeszcze głośno mówimy – PÓJDŹMY WSZYSCY DO WYBORÓW!

 

^^^ Kiedy pojawisz się przed urną, Twój wybór powinien być przemyślany i powinien uwzględniać Twój los, los Twoich bliskich ale i los całej lokalnej społeczności. Wyborca nie powinien pozwolić sobie na pomyłkę lub przypadkowy głos.

Twoje sprawy, sprawy Twoich najbliższych trzeba więc oddać w wiarygodne, dobre i odpowiedzialne ręce. Ale to Ty Wyborco wyboru musisz dokonać sam.

Wskazane wiec byłoby, by zanim wyborca wybierze się do lokalu wyborczego sprawdzić jakich mamy kandydatów. I kim oni są, a co najważniejsze co sobą prezentują. W dobie internetu powzięcie takiej informacji jest proste i wręcz oczywiste. Poza tym do naszych domów dotarły materiały wyborcze poszczególnych kandydatów. Można więc na wybory pójść w pełnej świadomości. Mamy nadzieję, że w tych wyborach tak się stanie.

 

^^^ Jak dokonać wyboru owego naszego kandydata? Trudne zadanie. Lecz lektura materiałów wyborczych może nam ten wybór ułatwić.

W wyborach na radnego w Rudach zarejestrowany został tylko 1 komitet wyborczy – KWW ,,TO MY! RAZEM ZMIENIMY RUDY – DALA SIEBIE I PRZYSZŁYCH POKOLEŃ”. Drugi komitet jest zarejestrowany w Kuźni Raciborskiej ( komitet urzędującego burmistrza ), ale w walce o mandat radnego wystawił również kandydatów z Rud. I wyborca musi zdecydować, czy wybiera kandydatów niezależnych, czy też desygnowanych przez kuźniański komitet.

Naszym zdaniem każdy kandydat na radnego powinien mieć wolę i umiejętność założenia komitetu wyborczego z siedzibą w Rudach. Jest jednak inaczej.

 

^^^ Kolejny dylemat wyborcy polega na tym z którym programem wyborczym bardziej się identyfikuje.

*** Czy wybiera dla przykładu budowę nowego przedszkola w Rudach, czy też sytuację bez zmiany lub co najwyżej ewentualną jego rozbudowę w systemie kontenerowym!!! Tak, tak, taka propozycja również padła.

Komitet Wyborców ,,TO MY! RAZEM ZMIENIMY RUDY” uważa, że ze względów bezpieczeństwa rudzkie przedszkole w dzisiejszym kształcie i położeniu traci sens. Wszakże rodzice i dziadkowie muszą bezpiecznie przedszkolaka dowieźć ( doprowadzić ) do przedszkola a potem po południu przedszkolaka odebrać. Dlatego wola budowy przedszkola w innym miejscu jest koniecznością. Nowe przedszkole musi również być zdecydowanie większe niż dzisiejsze.

*** Wyborca musi również rozstrzygnąć kwestię ewentualnego funkcjonowania na terenie naszej gminy spalarni. Trwogę musi bowiem budzić w nas stanowisko urzędującego burmistrza który na łamach mediów mówi – ,,Nie jestem przeciwnikiem spalarni. Nawet prowadziłem w tym kierunku działania, na chwilę obecną spalarnie mają obostrzone normy. Gdyby nadarzyła się okazja budowy spalarni, to w odpowiedniej lokalizacji mogłoby coś takiego powstać. Nie są prowadzone żadne rozmowy na temat budowania spalarni, ale jakby się miały zacząć, to jestem pierwszy, który usiądzie do stołu i zacznie rozmawiać na ten temat”.

Nic dodać, nic ująć. Wyborca musi sam osadzić.

 

*** ruch samochodowy przez Rudy wzrasta z dnia na dzień. W przedstawionych materiałach wyborczych tylko kandydaci komitetu ,,TO MY! RAZEM ZMIENIMY RUDY” wskazali konieczność budowy obwodnicy Rud. Gotowa jest koncepcja jej przebiegu która omija wszystkie dzielnice Rud ( również przysiółki Podbiała 1 i 2 ). Niemal od zaraz konieczne jest rozpoczęcie działań w kierunku powstania obwodnicy.

 

*** już niedługo powinna ruszyć przebudowa mostu na rzece Ruda w ciągu ulicy Rogera ( droga wojewódzka 919 ). Niestety sprawy zabiegania o budowę nowego obiektu musiały trwać kolejne 4 lata ale są na finiszu. Po wyborach przedstawione zostaną najnowsze informacje w tej sprawie.

 

*** tylko komitet wyborczy ,,TO MY! RAZEM ZMIENIMY RUDY” zadeklarował, że nie dopuści do tego, by za korzystanie z parkingu przy kościele ( opactwie ) pobierana była jakakolwiek opłata.

 

*** podobnie rzecz ma się z koniecznością modernizacji i rozbudowy sieci energetycznej w Rudach,

 

*** budowa kolejnych miejsc parkingowych w Rudach ( głównie w okolicy cmentarza/kolejki wąskotorowej ) staje się potrzebą najwyższej konieczności. I tą kwestię porusza program wyborczy komitetu wyborczego ,,TO MY! RAZEM ZMIENIMY RUDY”.

 

*** w tych wyborach Wyborca musi również rozstrzygnąć kwestię zasadniczą – mianowicie Rudy-Kuźnia Raciborska – razem, czy też osobno. Będzie tak jak tego zechce demokratyczna większość mieszkańców Rud. Dlatego właśnie ta kwestia została postawiona w tych wyborach.

 

^^^ Powyższa analiza stanowi tylko wybrany fragment pełnej listy zadań postawionych przed sobą przez poszczególne komitety wyborców i kandydatów na radnych. Muszą Panstwo przyznać, że kontrast jest wyraźny i oczywisty

 

^^^ Jak więc widzimy, szczegółowa analiza programów wyborczych poszczególnych komitetów może ułatwić nasz wybór. Warunek jest jednak jeden – wyborca zanim pójdzie do urny wyborczej z owymi programami musi się zapoznać. A potem racjonalnie zadecydować – racjonalnie – dla siebie, dla całej naszej miejscowości i przyszłych pokoleń. Tak byśmy mogli powiedzieć – TO MY! RAZEM ZMIENIMY RUDY.

Redakcja