czwartek , 18 kwiecień 2024
Home » Aktualności » Kolumna Matki Boskiej w Rudach zostanie remontowana.

Kolumna Matki Boskiej w Rudach zostanie remontowana.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice”. Gmina Kuźnia Raciborska pozyskała dofinasowanie z Euroregionu Silesia na realizację projektu „Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy” w ramach projektu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia.

Jest to projekt partnerski realizowany z miastem  Odry w Republice Czeskiej.

W ramach projektu renowacji poddana zostanie kolumna z Figurą Matki Boskiej w Rudach, która znajduje się na skrzyżowaniu dróg Rogera i Cysterskiej.

Kolumna z figurą Najświętszej Marii Panny powstała w roku ok.1870 w stylu neobarokowym. Jej autorem był prawdopodobnie Jan Baltazar Janda. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem B/178/10.

Dodatkowo projekt ma na celu zwiększyć ilość odwiedzających w regionie oraz promować miasta partnerskie. W ramach projektu zostanie wydany folder o tematyce maryjnej na pograniczu polsko-czeskim z wyszczególnieniem terenu gminy.

Zostanie również wykonana mapa z wytyczonym szlakiem maryjnym na pograniczu oraz w okresie realizacji projektu odbędzie się pielgrzymka do miasta Odry. Miasto partnerskie zrealizuje analogiczne działania po swojej stronie.

Całkowity koszt projektu to: 47.167,00 Eur z czego dofinasowanie to kwota 30.000,00 Eur (63,60%).

*** Zdjęcia patrz: https://kuzniaraciborska.pl/index.php/archiwum-wiadomosci/2208-kolumna-matki-boskiej-w-rudach-bedzie-remontowana

Redakcja