sobota , 24 luty 2024
Home » Aktualności » Episkopat zaleca zachowanie wiernych i struktur kościoła w okresie zagrożenia zarażenia koronawirusem.

Episkopat zaleca zachowanie wiernych i struktur kościoła w okresie zagrożenia zarażenia koronawirusem.

Koronawirus ogarnia coraz to więcej miejsc i ludzi na świecie. Nie ma miejsca i osoby które mogły by być bezpieczne i nieosiągalne. Dlatego właśnie każdy z nas powinien podjąć jak najdalej idące działania, by ewentualne zagrożenie wykluczyć lub mocno ograniczyć. Tak musi być do chwili kiedy opracowane i wyprodukowane zostaną szczepionki uodparniające nas od tej nowej choroby lub je skutecznie zwalczające. Nasze działania muszą więc objąć każdą sferę naszego życia i aktywności – w domu, zakładzie pracy, szkole, przedszkolu, w kościołach, sklepach, ale również we wszystkich miejscach o dużym skupisku ludzi.

O zachowanie szczególnej ostrożności zaapelował również abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Duchowny zachęca kapłanów, by przekazali wiernym informację o możliwości przyjmowania w najbliższym czasie komunii na rękę.

*** Komunia na rękę?

Przewodniczący Episkopatu podkreśla, że w sytuacji zagrożenia biskupi powinni przekazać wiernym informację o możliwości przyjmowania tzw. komunii duchowej lub na rękę.

Abp Gądecki wyjaśnia, że komunia duchowa to „akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramentalną”.

Na tym jednak nie koniec.

– Kto ma obawy przed zarażeniem, ten nie powinien w tym czasie korzystać z wody święconej umieszczonej w kropielnicach – czytamy w komunikacie abpa Gądeckiego.

Hierarcha przypomina ponadto, że „w czasie każdego zagrożenia życia społeczności ludzkiej odwoływano się zawsze do mocy gorącej modlitwy i skuteczności sakramentów”. – Dlatego zachęcam wszystkich do ożywienia głębokiej wiary w moc Eucharystii i polecania Panu Bogu tej sprawy w modlitwie powszechnej – apeluje.

Poniżej przedstawiamy pełną treść tego komunikatu.

*** Komunikat Episkopatu na temat koronawirusa. Pełna treść:

,,W związku z możliwością pojawienia się koronawirusa na terenie Polski, zachęcam duchowieństwo i wiernych do zachowania zwiększonej ostrożności.

W ewentualnych ogniskach tego zjawiska należy – w kościołach i pomieszczeniach parafialnych – przez czas jego trwania starać się o pomniejszenie ryzyka zachorowań poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na zachowywanie podstawowych zasad higieny.

Ponieważ istnieje wiele dróg przenoszenia się tego wirusa – a komunikacja między ludźmi jest dzisiaj bardzo intensywna – trzeba, aby księża biskupi w swoich diecezjach, w ośrodkach, w których pojawiłoby się takie zagrożenie, przekazali wiernym informację o możliwości przyjmowania na ten czas Komunii świętej duchowej lub na rękę.

Komunia duchowa jest to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramentalną. Składa się ona z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w

Eucharystii, miłości skierowanej ku Niemu oraz pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.

Kto ma obawy przed zarażeniem, ten nie powinien w tym czasie korzystać z wody święconej umieszczonej w kropielnicach.

Pamiętajmy, że w czasie każdego zagrożenia życia społeczności ludzkiej odwoływano się zawsze do mocy gorącej modlitwy i skuteczności sakramentów. Dlatego zachęcam wszystkich do ożywienia głębokiej wiary w moc Eucharystii i polecania Panu Bogu tej sprawy w modlitwie powszechnej”.

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 28 lutego 2020 roku

Redakcja