czwartek , 4 Czerwiec 2020
Home » Aktualności » Zgłoś korupcję!

Zgłoś korupcję!

Reagowanie na wszelkie przejawy korupcji jest jednym z czynników, który ma ogromny wpływ na praworządność państwa i funkcjonujących w nim organów. Każdy kto był świadkiem działania korupcyjnego lub jego próby, powinien zgłosić to odpowiednim organom. Można to uczynić nawiązując kontakt z wydziałem do Walki z Korupcją z KWP Katowice.

Przeciwdziałanie korupcji jest ważnym zadaniem organów państwowych. Oczekiwania związane z realizacją tego zadania są coraz większe. Wskazują na to wszystkie badania opinii publicznej obejmujące skalę zjawiska korupcji, jego skutki, możliwości eliminacji czy też ewoluowania różnych jej form. Wyniki tych badań od wielu lat sytuują korupcję niezmiennie jako jedną z najgroźniejszych patologii społecznych w Polsce.

Korupcja – w znaczeniu klasycznym oznacza przyjmowanie lub żądanie przez urzędnika instytucji państwowej i samorządowej korzyści majątkowej albo osobistej w zamian za wykonanie czynności służbowej lub naruszenie prawa (słownik języka polskiego PWN).

*** Kontakt z Wydziałem do Walki z Korupcją:

KWP w Katowicach:

email: korupcja@ka.policja.gov.pl

tel. (32) 200 1150

fax (32) 200 1144

PAMIĘTAJ!!!

Nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica została przyjęta bądź wręczona, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa – zanim organ ten o nim się dowiedział.

KWP Katowice

Redakcja