poniedziałek , 10 Sierpień 2020
Home » Aktualności » Niespodzianka w trakcie obrad sesji rady miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Dotychczasowy przewodniczący rady złożył mandat radnego i zrezygnował z funkcji.

Niespodzianka w trakcie obrad sesji rady miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Dotychczasowy przewodniczący rady złożył mandat radnego i zrezygnował z funkcji.

W dniu wczorajszym odbyła się kolejna sesja rady miejskiej w Kuźni Raciborskiej. W trakcie obrad Burmistrz naszej Gminy uzyskał Absolutorium, czyli innymi słowy pozytywną opinię rady miejskiej w kwestii realizacji budżetu gminy za miniony ro ( 2019 ). Ten fakt nie był zaskoczeniem dla nikogo.

Jednak o wielkim zaskoczeniu mogliśmy mówić w końcowej części obrad kiedy to przewodniczący rady miejskiej Radosław Kasprzyk złożył pisemną rezygnację z zajmowanego stanowiska. Jak się potem okazało, rezygnacja dotyczyła również rezygnacji z funkcji radnego rady miejskiej.

W ten oto sposób w Kuźni Raciborskiej czekają nas wybory uzupełniające w trakcie których dokonany zostanie wybór nowego radnego ( radnej ) w miejsce wygasłego mandatu.

Rada miejska pozytywnie ustosunkowała się do złożonego wniosku i przyjęła rezygnacje przewodniczącego. W ten oto sposób w najbliższym okresie w łonie rady miejskiej musi zostać również wyłoniony nowy przewodniczący rady miejskiej.

Powodem takiego a nie innego stanowiska radnego Kasprzyka było to, że już od 22.07.2020 r. ma on objąć funkcję prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Nowy prezes zastąpi na tym stanowisku już byłego prezesa Mariana Kostka.

Redakcja