czwartek , 17 Wrzesień 2020
Home » Aktualności » Na Brantolce prace ruszyły!

Na Brantolce prace ruszyły!

Informujemy naszych czytelników, że z początkiem tygodnia rozpoczął się długo oczekiwany remont ul. Cysterskiej w Rudach. A skoro tak, to z całą pewnością utrudnienia dotyczą mieszkańców Rud, w tym głównie dzielnicy Brantolka, ale również innych mieszkańców naszej miejscowości oraz turystów. Nie ma jednak remontu który można byłoby przeprowadzić bez utrudnień. Trzeba więc trudności przeboleć, by w przyszłości – po zakończonym remoncie móc degustować owoce przeprowadzonych prac.

Prace będą podzielone na etapy, w tym również wydzielone będą odcinki aktualnego prowadzenia prac. Na pierwszy ,,ogień” poszło frezowanie starej nawierzchni drogi w obszarze zabudowań Brantolki. Każdego kolejnego dnia prace będą dalej postępować i obejmować coraz szerszy zakres.

Jak już wcześniej pisaliśmy na naszych łamach – xadanie o nazwie „Przebudowa drogi gminnej ul. Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach” w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest realizowane przy udziale pomocy finansowej przyznanej na operację typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ostatecznie wyłoniony więc został wykonawca tej inwestycji.

*** Zakres prac do wykonania:

– dokumentacja techniczna,

– frezowanie istniej nawierzchni bitumicznej,

– rozbiórkę istniejącej podbudowy ,

– wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni,

– wymiana istniejących krawężników na nowe,

– umocnienie poboczy na całej długości drogi za wyjątkiem wjazdów i zjazdów na szerokość 0,65 m i grubość 10 cm destruktem (frezem) pozyskanym z frezowania   istniejącej nawierzchni;

– odtworzenie rowów przydrożnych w granicach pasa drogowego (w miejscach gdzie istniejąca szerokość pasa drogowego umożliwia ich lokalizację);

– odnowa oznakowania poziomego i pionowego zgodnie ze stanem istniejącym,

– regulacja istniejących wpustów drogowych,

– odwodnienie skrzyżowania dróg Powstańców i Sobieskiego,

– utwardzenie zjazdów o nawierzchni gruntowej destruktem na szerokość pasa drogowego.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to: 20.11.2020 r.

*** Czytaj: https://kuzniaraciborska.pl/index.php/archiwum-wiadomosci/2621-remont-drogi-w-rudach

Redakcja