czwartek , 19 maj 2022
Home » Aktualności » Jeśli ktoś chce wygłaszać wykłady, przemówienia, niech to robi, ale gdzie indziej, a nie w homilii!!!

Jeśli ktoś chce wygłaszać wykłady, przemówienia, niech to robi, ale gdzie indziej, a nie w homilii!!!

Papież Franciszek w rozważaniach przed południową modlitwą Anioł Pański zauważył, że czasem kazania są ogólnikowe i nie dotykają duszy i życia ludzi. Z punktu widzenia kościoła i jego misji jest to zjawisko szkodliwe. Papież mówił – wiele kazań jest abstrakcyjnych i zamiast budzić duszę, usypiają ją.

Słowa te wypowiedział do wiernych dzisiaj a więc w Niedzielę Słowa Bożego. Niedziela ta została ustanowiona 3 lata temu. Powiedział dalej – ,Kapłan powinien głosić Słowo Boże tak, aby “wstrząsać sercami wiernych”.

Z szacunkiem i ze smutkiem stwierdzam, że wiele kazań jest abstrakcyjnych i zamiast budzić duszę, usypiają ją. – W czasie słuchania takich kazań wierni zaczynają patrzeć na zegarek pytając – kiedy się to skończy?

W związku z tą kwestią Papież Franciszek w zdecydowanych słowach ostrzegł kler-  ,,Nie tędy droga”!

Kaznodziejstwu grozi to, że bez namaszczenia Ducha Świętego zuboży Słowo Boże, popada w moralizm lub abstrakcyjne pojęcia. Dodatkowo przedstawia Ewangelię z dystansem, jakby była poza czasem, daleka od rzeczywistości – ostrzegł Franciszek.

Słowo, w którym nie tętni moc nie jest godne Jezusa i nie pomaga ludziom w życiu.

I na koniec Papież Franciszek skierował do kapłanów wskazówkę a może nawet nakaz –  Jeśli ktoś chce wygłaszać wykłady, przemówienia, niech to robi, ale gdzie indziej, a nie w homilii, gdzie ma głosić Słowo tak, by wstrząsnęło sercami wiernych.

Tak sprawa wygląda z pozycji zwierzchnika kościoła. A jak na tą kwestię patrzymy My wierni? Wszakże Papież jest nieomylny.

Redakcja