piątek , 23 luty 2024
Home » Aktualności » ,,Złotówka+” która wszystkim Pominiętym uratuje życie!

,,Złotówka+” która wszystkim Pominiętym uratuje życie!

500+, 1000+, emerytura+, itd. Któż z nas nie zna programów społecznych polskiego rządu skierowanych do różnych grup społecznych. W ślad za tymi programami  w sposób naturalny powstała grupa osób zadowolonych ( adresatów programów ), ale również osób średnio zadowolonych lub niezadowolonych. Ta ostatnia grupa osób potocznie nazywana jest jako – Pominięci. I nie ma się czemu dziwić. Nie wiadomo bowiem, czy dzieci warto mieć, jeśli tak, to ile ich mieć, czy w okresie ich wychowywania pracować , bądź też nie, itd. To są dylematy które trapią wielu z nas.

W tym miejscu dla wszystkich ,,Pominiętych” mamy bardzo dobrą informację. Otóż każda taka osoba zostanie doceniona przez tutejszą gminę. Gmina bowiem ma zamiar walczyć  z szeroko rozumianą niesprawiedliwością społeczną na szczeblu krajowym.

I tak na ostatnim posiedzeniu gminnych rajców grupa radnych podjęła uchwałę o skierowaniu środków finansowych  na rzecz wszystkich ,,poszkodowanych” przez dotychczasowe centralne programy wsparcia.

Najważniejsze jest to, że tym razem pomoc otrzymają Ci, którzy do tej pory wsparcia nie otrzymali.

Program został nazwany jako – Pominięci 2021 lub ,,1 złotówka +”.

I tak pomoc w wysokości …. 1 zł./na miesiąc otrzymają wszyscy dotychczasowi Pominięci, np. murarze, górnicy, leśnicy, stolarze, nauczyciele, generalnie wszystkie pominięte grupy zawodowe.

Pomoc otrzymają również osoby bezrobotne, oraz osoby które nigdy nie podjęły pracy zawodowej w tym również uchylający się od pracy w sposób ciągły, tzw. ptaszki.

Jeden z radnych w trakcie obrad stwierdził – ,,a co niech mają i zasmakują marnej wypłaty”.

Co zrobić, by pomoc otrzymać?

Odpowiadamy – NIC!

To Gmina do przyszłych beneficjentów wyciągnie ręce, złoży  za Was wniosek, podda go niezbędnej procedurze i dokona przelewu – na wskazane konto lub drogą pocztową. Należy tylko wyczekiwać na to aż pieniądze same nadejdą do naszych domów ( tudzież na nasze konta bankowe ).

Według wstępnych wyliczeń, na ogólną liczbę 11 000 osób, programem ,,Pominięci” zostanie objęta niemal połowa mieszkańców.

Termin: od 01.04.2021 r. na stałe w cyklu miesięcznym.

– Mamy świadomość tego, że nasza 1 zł. ( gminna ) jest symboliczna, ale lepiej to niż nic. Poza tym gmina wystąpiła do polskiego rządu o dofinansowanie programu Gminy. Stąd też zobowiązanie – my ( Gmina ) dajemy ,,1 złotówkę”, a rząd nie się dołoży. Wtedy do Pominiętych trafi tych złotówek o wiele więcej. Złotówka do złotówki i zbierze się  …… kupa pieniędzy. Byle tylko rząd wysupłał pieniądze na swój udział.

Jesteśmy więc przekonani, że nasze 1 zł. to tylko kierunkowskaz w którym kierunku należałoby iść.

A nam nie pozostaje nic innego jak tylko życzyć wszystkim wyróżnionym tym programem miłego wydawania pieniędzy.

Autor: silirpa / amirp

Redakcja