wtorek , 21 maj 2024
Home » Aktualności » Wniebowzięta. Taka Maryja jest nam bliska.

Wniebowzięta. Taka Maryja jest nam bliska.

W dniu wczorajszym w Pocysterskim Zespole Klasztorno-Pałacowym w Rudach przeżywaliśmy wspólnie z wieloma wiernymi z całej Archidiecezji Katowickiej Metropolitalny Obchód Odpustu Wniebowzięcia NMP na szczeblu archidiecezji katowickiej. Jednocześnie uroczystość ta była obchodem odpustu parafialnego w Rudach w kościele WNMP. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wiąże się nierozłącznie ze święceniem ziół. Stąd też i o tym święcie liturgicznym popularnie mówi się, że jest to dzień „Matki Boskiej Zielnej”.

W trakcie odprawionej Eucharystii zgromadzeni uczcili 60 – rocznicę święceń kapłańskich ks. Biskupa Seniora Jana Wieczorka z diecezji gliwickiej. W uroczystościach udział wzięli biskupi całej Archidiecezji Katowickiej – Diecezji Katowickiej, Gliwickiej i Opolskiej. Odpust metropolitarny w Rudach jak co roku zgromadził w Rudach wielu kapłanów i wielką rzeszę wiernych z terenu 3 diecezji.

Uroczystości odbyły się tradycyjnie na dziedzińcu rudzkiego Opactwa. Uświetniły ją śpiew połączonych chórów, oraz muzyka orkiestry.

Eucharystię koncelebrowali biskupi Metropolii Katowickiej a przewodniczył jej ks. Biskup Andrzej Iwanicki biskup pomocniczy Diecezji Gliwickiej.

Homilię wygłosił ks. Biskup Jan Kopiec biskup diecezjalny Diecezji Gliwickiej. To właśnie gliwicki metropolita wypowiedział w trakcie homilii słowa –  ,,Wniebowzięta. Taka Maryja jest nam bliska. To Maryja wytyczyła nam drogę do Nieba i pokazała, że można i warto przejść z życia ziemskiego do życia wiecznego”.

Do Rud przybył również biskup nominat Grzegorz Olszowski. Bezpośrednio przed nominacją na biskupa archidiecezji był proboszczem parafii św. Antoniego w Rybniku.

W końcowej części Eucharystii do uczestników zwrócił się Arcybiskup Wiktor Skworc metropolita Archidiecezji Katowickiej. To on w imieniu wszystkich zgromadzonych złożył gratulacje i życzenia na ręce ks. Biskupa Jana Wieczorka.

Na zakończenie Eucharystii nastąpiło poświecenie przyniesionych przez wiernych bukietów zawierających zioła, kwiaty i zboża.

Redakcja

*** Zdjęcia patrz: https://www.naszraciborz.pl/site/zdjecie/5-styl-zycia/19-wiara/67972-rudy–wniebowzieta—taka-maryja-jest-nam-bliska-/29423.html