poniedziałek , 26 wrzesień 2022
Home » Aktualności » W Rudach przeprowadzony zostanie remont ul. Cysterskiej i Sobieskiego. Niestety chodnik wzdłuż tej drogi póki co nie powstanie.

W Rudach przeprowadzony zostanie remont ul. Cysterskiej i Sobieskiego. Niestety chodnik wzdłuż tej drogi póki co nie powstanie.

Informujemy, że w dniu 28 maja 2019 r. w Katowicach w imieniu naszej lokalnej społeczności podpisana została umowa na remont dróg gminnych: Cysterskiej i Sobieskiego w Rudach – od zjazdu z drogi wojewódzkiej DW 919 ( Centrum ) do wlotu do lasu w przysiółku Rud – Brantolka. Wedle posiadanych przez nas informacji inwestycja obejmie remont drogi z jej podbudową. Nie obejmie natomiast budowy wzdłuż tej drogi chodnika dla pieszych. Przypomnijmy w tym miejscu, że od wielu lat potrzebę przeprowadzeniu remontu drogi z równoczesną budową potrzebnego chodnika postulowali samorządowcy z Rud oraz mieszkańcy Rud a zwłaszcza przysiółka Brantolka. Grupa 4 radnych z Rud z obecnej kadencji wnioskowała i przedstawiła w Gminie konieczność budowy takiego chodnika. Starania o remont drogi trwały już kilka lat. Dobrze więc, że już niedługo remont ruszy.  Brak chodnika stanowi jednak największą bolączkę dla mieszkańców Brantolki, innych części Rud oraz turystów. Innymi słowy – chodnik łączący Centrum Rud oraz przysiółek Brantolka musi w nieodległej przyszłości powstać. W ubiegłorocznej kampanii wyborczej grupa naszych radnych postulowała właśnie o remont drogi z równoczesną budową chodnika. Pamiętamy to doskonale z materiałów wyborczych z minionego roku ale również z minionych kadencji lokalnego samorządu.

Pod podpisana umową podpisy złożyli: Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, członek Zarządu Województwa Michał Woś i Burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha. Środki na tę inwestycję, według umowy są dofinansowane 63,63% z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 2 019 573,00 zł. Całość inwestycji to koszt: 3 173 932,68 zł.

Mamy nadzieję, że remont drogi stanowi jedynie I część tej inwestycji, zaś II jej część – budowa nowego chodnika nastąpi rychło.

Dziękujemy wszystkim urzędnikom urzędu miejskiego za skuteczne zaangażowanie w sprawie.

Redakcja