poniedziałek , 17 czerwiec 2024
Home » Aktualności » Policja przypomina – chodniki dla pieszych nie dla rowerzystów!

Policja przypomina – chodniki dla pieszych nie dla rowerzystów!

W związku z tym, że wiosna trwa w najlepsze, wielu z nas przesiadło się na rowery Policja przypomina że: chodniki są dla pieszych nie dla rowerzystów! Promocja zdrowego trybu życia, alternatywa stania w korkach i powstająca sieć ścieżek rowerowych to czynniki powodujące coraz większą liczbę rowerzystów. Niestety, nie wszyscy cykliści poruszają się zgodnie z przepisami. Raciborscy policjanci przypominają, że rowerzysta po chodniku może poruszać się tylko w ściśle określonych przypadkach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Powyższy zapis oznacza, że rowerzysta musi korzystać z wyznaczonej dla niego ścieżki. Oznacza to, że jeśli istnieje odpowiednio oznakowana przeznaczona dla niego ścieżka, rowerzysta nie ma prawa korzystać z ulicy lub chodnika. Należy jednak zauważyć różnicę pomiędzy drogą jedynie dla rowerów, a drogą dla rowerów i pieszych. Określają je kolejne znaki C-13:

Pierwszy z nich przedstawia dwie osobne drogi – dla pieszych i dla rowerów, ze stronami określonymi na znaku. W takim przypadku każdy uczestnik powinien zająć swój „pas” i ma na nim pierwszeństwo w stosunku do osób uprawnionych do korzystania z drugiej części drogi.

Drugie oznaczenie ( z linią poziomą ) mówi o drodze przeznaczonej równocześnie dla rowerów i pieszych. W takiej sytuacji kierujący rowerem „jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.”

Trzeci znak wyznacza natomiast drogę, która służy jedynie do przejazdu rowerem i piesi nie powinni z niej korzystać, a także nie mają na niej pierwszeństwa, jeśli już się tam znajdą. Oczywiście, od tego typu reguł są wyjątki, opisywane w art. 11 omawianej ustawy:

Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

Ustawa przewiduje także przypadki, kiedy rowerzysta może korzystać z chodnika.

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Pamiętajmy o przepisach, kiedy poruszamy się po drogach publicznych. Choć nie każdy pieszy ma obowiązek wyuczenia się na pamięć kodeksu drogowego, jednak świadomość praw swoich i innych uczestników ruchu może pomóc w uniknięciu wielu konfliktów i niebezpiecznych sytuacji.

Policja