wtorek , 16 lipiec 2024
Home » Aktualności » Kobiety będą mogły pomagać kapłanowi przy ołtarzu.

Kobiety będą mogły pomagać kapłanowi przy ołtarzu.

Już niedługo wejdzie w życie dekret Konferencji Episkopatu Polski, który pozwala na udzielenie posługi stałego lektoratu i akolitatu również kobietom. Na jego podstawie będą one mogły pomagać podczas liturgii, odczytywać Pismo Święte i w szczególnych okolicznościach udzielać komunii wiernym.  Dekret wchodzi w życie 12 grudnia br.

W dokumencie czytamy, że w związku z Listem Apostolskim w formie motu proprio “Spiritus Domini” papieża Franciszka “o zmianie kanonu 230 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego na temat dopuszczenia osób płci żeńskiej do urzędowej posługi lektoratu i akolitatu”, KEP ustala wiek i przymioty osób, mających przyjąć posługę stałego lektoratu i akolitatu.

*** Akolitą jest osoba ustanowiona do pomocy kapłanowi i diakonowi w sprawowaniu liturgii. Może ona w szczególnych sytuacjach udzielać komunii świętej – kiedy nie może tego zrobić osoba wyświęcona lub przy bardzo dużej liczbie osób chcących przyjąć Eucharystię.

Ponadto w zakres jej zadań wchodzą między innymi:

– posługiwanie przy sprawowaniu mszy oraz innych czynnościach liturgicznych,

– przygotowanie ołtarza,

– wystawienie i chowanie Najświętszego Sakramentu,

– niesienie krzyża i świec w procesji wejścia, która rozpoczyna mszę,

– w przypadku braku diakona okadzanie kapłana i wiernych lub asystowanie przy okadzaniu darów, ołtarza czy krzyża, a także pomoc w przyjmowaniu darów czy puryfikowanie i porządkowanie naczyń liturgicznych,

– Lektorat uprawnia do czytania Pisma Świętego podczas mszy.

Kandydaci i kandydatki będą musieli mieć ukończone 25 lat.

Dekret niniejszy dotyczy osób, które nie są kandydatami do święceń.

*** Wymogi stawiane kandydatkom:

– osoby powinny być ochrzczone i bierzmowane. W sposób oczywisty muszą “odznaczać się wzorowym życiem moralnym, apostolskim oddaniem, bezinteresownością, szczerą pobożnością i gorliwym życiem sakramentalnym, szczególnym umiłowaniem Pisma Świętego i Eucharystii oraz duchem posłuszeństwa Kościołowi”.

Winni cieszyć się dobrą opinią i być akceptowani przez wiernych wspólnoty, do której należą i w której będą wypełniać powierzone im zadania” – zastrzegli autorzy dokumentu.

Redakcja