wtorek , 7 luty 2023
Home » Aktualności » Dzisiaj, tj. w czwartek obradować będzie rada miejska.

Dzisiaj, tj. w czwartek obradować będzie rada miejska.

Dzisiaj, tj. w czwartek 20 lutego br.  radni rady miejskiej spotkają się na kolejnej sesji. Obrady rozpoczną się o godz. 14.30 w sali ślubów urzędu miejskiego. Poniżej przedstawiamy projekt porządku obrad.

*** Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu nr XV/2019.
 4. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:                                                                          5.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,        5.2 zmian w budżecie gminy na 2020 rok,                                                    5.3 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej;                                                                                5.4 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kuźnia Raciborska;                                          5.5 uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji i przekazania petycji zgodnie z właściwością;                                             5.6 zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej;              5.7 zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej;                                                                                         5.8 zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Finansów;  5.9 zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy i Ochrony Środowiska;                                                                                                    5.10 zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Promocji, Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Rekreacji;                                                            5.11 przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej;
 6. Przedłożenie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji w 2019 roku:
 7. Komisja Rewizyjna,
 8. Komisja Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 9. Komisja Budżetu i Finansów,
 10. Komisja Rolnictwa, Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy i Ochrony Środowiska,
 11. Komisja Promocji, Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Rekreacji,
 12. Wnioski.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
 14. Zakończenie.

Redakcja