sobota , 24 Luty 2018
Home » Aktualności » Ogłoszenia (strona 4)

Ogłoszenia

Jesteś bezrobotny i masz 50+ zgłoś się do Urzędu Pracy.

15 grudnia 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wraz z ośmioma innymi urzędami pracy z województwa śląskiego zawarł z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach porozumienie, na mocy którego przystąpił do realizacji „Programu Regionalnego 50+ na rok 2017″. Celem Programu jest aktywizacja zawodowa 270 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z ustalonym II profilem pomocy, w tym 30 zarejestrowanych w ... Czytaj więcej »

Trwa pogotowie powodziowe.

Po ostatnich intensywnych opadach deszczu oraz biorąc pod uwagę prognozy pogody Wojewoda Śląski wydał wczoraj Zarządzenie w sprawie ogłoszenia pogotowia powodziowego. Pogotowie powodziowe zostało ogłoszone na terenie całego województwa śląskiego. W treści Zarządzenia  wynika, że Wojewoda zobowiązał wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów do podjęcia niezbędnych czynności w zakresie czynności organizacyjnych i technicznych mających zminimalizować ewentualnego zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia ... Czytaj więcej »

Zapraszamy do konsultacji w zakresie „Gminnego Programu Rewitalizacji”.

Informujemy, że Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej przystępuje do opracowywania „Gminnego Programu Rewitalizacji”. W okresie od 22.03.2017 r. do 15.04.2017 r. będą trwać konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy ... Czytaj więcej »

S.O.S. Pomóżmy choremu Kewinowi!!!

W życiu każdego człowieka jest tak, że pieniądze nie dają pełni szczęścia. Liczy się bowiem najbardziej zdrowie – dobre zdrowie. Niestety bardzo często bywa tak, że owego zdrowia nie mamy. I wtedy pojawia się problem. Jak sprawić, by go napowrót odzyskać? Tyle tylko, że w wielu przypadkach jest o to bardzo trudno a czasami staje się wręcz niemożliwe. Cały czas ... Czytaj więcej »