piątek , 17 Sierpień 2018
Home » Aktualności » Życzenia bożonarodzeniowe biskupa gliwickiego i biskupów seniorów

Życzenia bożonarodzeniowe biskupa gliwickiego i biskupów seniorów

EpiskopatW Boże Narodzenie AD 2015 do wiernych całej Diecezji Gliwickiej piszą jej Biskupi. “Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. [Łk 2,14]
Drodzy Diecezjanie!

Narodzenie Jezusa Chrystusa to ostateczna odpowiedź Boga, który jest Miłością, na niezliczone pragnienia, jakie każdy z nas nosi w swym życiu, od tych najbardziej skrywanych, poprzez pokój serca, pokój w naszych rodzinach, aż po pokój społeczny czy międzynarodowy.

Wydarzenie Wcielenia, które przeżywamy w Tajemnicy Bożego Narodzenia, nie tylko dokonało się w czasach, które potrafimy dziś określić, ale uobecnia się w fenomenie spotkania Boga Dziś, który przychodzi do każdego z nas indywidualnie i jest zdolny odmienić nasze człowieczeństwo, jak i całe społeczności.

Przeżywając Boże Narodzenie z serca życzymy każdej wspólnocie parafialnej, wszystkim ludziom dobrej woli i każdemu z osobna, doświadczenia miłosiernej Miłości Boga, który przychodzi z orędziem pokoju, przebaczenia, miłości, a w tym roku szczególnie w przymiocie Swego Miłosierdzia, by Nowo Narodzony Jezus Chrystus był realną odpowiedzią dla naszego życia.

Niechaj doświadczenie tych dni i nasze pasterskie błogosławieństwo da nam pewność, że Bóg Jest z Nami i dla Nas.

Szczęść Boże!

+ Jan Kopiec
+ Jan Wieczorek
+ Gerard Kusz