środa , 19 Czerwiec 2019
Home » Aktualności » Zebranie Wiejskie w Jankowicach wybierze dzisiaj nowego sołtysa.

Zebranie Wiejskie w Jankowicach wybierze dzisiaj nowego sołtysa.

Na podstawie Zarządzenia nr B.0050.261.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla dokonania wyboru sołtysa sołectwa Jankowice informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 19 września (środa) 2018 r. o godz. 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w JANKOWICACH odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Sprawdzenie kworum i stwierdzenie prawomocności Zebrania.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa.
  4. Wybór Sołtysa Sołectwa Janowice.
  5. Przedstawienie propozycji zadań do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego na terenie sołectwa w 2019 roku.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyłonionych do realizacji zadań.
  7. Zapytania i wnioski.
  8. Zakończenie Zebrania.

W przypadku nie uzyskania w pierwszym terminie obecności wymaganej liczby mieszkańców, Zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. 19.09.2018 r. o godz. 17:15.

Redakcja