wtorek , 3 Grudzień 2019
Home » Aktualności » Zebranie Wiejskie w Rudach już dzisiaj ( wtorek 5 lutego br. ). Będziemy wybierać sołtysa.

Zebranie Wiejskie w Rudach już dzisiaj ( wtorek 5 lutego br. ). Będziemy wybierać sołtysa.

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej podaje do publicznej wiadomości terminy zebrań w sołectwach oraz miejskich jednostkach pomocniczych, podczas których odbędą się wybory Sołtysów / Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz Rad Sołeckich / Zarządów Osiedli. Poniżej przedstawiamy juz projekt porządku zebrania w Rudach.

*** Terminy zebrań:

– 29.01.2019 godz. 17:00 – Jankowice (świetlica wiejska),

– 30.01.2019 godz. 17:00 – Kuźnia Raciborska, Osiedle “Stara Kuźnia” (MOKSiR,)

– 31.01.2019 godz. 17:00 – Turze (wiejski ośrodek kultury,

– 04.02.2019 godz. 17:00 – Ruda Kozielska (świetlica wiejska),

– 05.02.2019 godz. 17:00 – Rudy (szkoła podstawowa),

– 06.02.2019 godz. 17:00 – Kuźnia Raciborska, “Osiedle Nr 1” (MOKSiR),

– 07.02.2019 godz. 17:00 – Ruda (świetlica wiejska),

– 08.02.2019 godz. 17:00 – Budziska (świetlica wiejska),

– 11.02.2019 godz. 17:00 – Siedliska (świetlica wiejska).

Redakcja