sobota , 23 Marzec 2019
Home » Aktualności » Zapylenie powietrza w Rudach i okolicach przekroczyło dzisiaj niewyobrażalne rozmiary!!! Gdzie są ludzie rządzący tym krajem?

Zapylenie powietrza w Rudach i okolicach przekroczyło dzisiaj niewyobrażalne rozmiary!!! Gdzie są ludzie rządzący tym krajem?

Mróz na dworze trzyma nadal. Jednocześnie od rana świeci mocno słońce, mamy jednak bezwietrzną pogodę. Taki stan rzeczy powoduje, że przychodzi nam dzisiaj żyć w ekstremalnym zapyleniu smogowym. Taka sytuacja utrzymuje się już od wielu dni ( z małymi, chwilowymi przerwami ), ale to co mamy dzisiejszego poranka przechodzi ludzkie pojęcie i wyobrażenie, oraz wszelkie normy. Oto bowiem od wczorajszego wieczoru poziom smogu przekraczał dopuszczalny poziom o kilkaset procent. Jednak w niedzielny poranek zapylenie sięgnęło niewyobrażalnego poziomu. Mianowicie: PM 2,5 – 1080%, zaś PM 10 1220%!!! Takie cyfry oznaczają, że powietrze na dworze nie nadaje się do wdychania, niszczy bowiem nasze organizmy w sposób bezlitosny. Poniżej przedstawiamy zrzut z ekranu pokazujący stan zapylenia powietrza w Rudach i okolicy około godz. 8.00 rano.

W sposób oczywisty sprawcą tego stanu rzeczy jesteśmy sami a właściwie nasze kotłownie które wyziewają na dwór szkodliwe substancje. Oczywiście każdy z nas ma w tym swój adekwatny udział w zależności od tego jaki ma w domu system ogrzewania CO.  Wiemy, że wielu mieszkańców naszej miejscowości i okolic posiada już ekologiczne opalanie domów, jednak większość z nas pali w takim piecu jaki ma. A co za tym idzie spala takie paliwo które wytwarza spaliny bogate w trujące związki.

Czy i kiedy ta sytuacja się zmieni w sposób radykalny?

Odpowiedź jest oczywista i prosta. To Państwo Polskie powinno wziąć na siebie odpowiedzialność za natychmiastową poprawę sytuacji. To polski Rząd i Sejm powinny wprowadzić program natychmiastowej wymiany źródeł opalania wszędzie i u wszystkich. Jednocześnie mieszkańcy powinni uzyskać 100% wsparcie w postaci zwrotu poniesionych kosztów wymiany pieca. Równolegle każdy z nas powinien otrzymać od Państwa coroczne dofinansowanie do zakupu nowego paliwa ( ekologicznego ). Tylko wtedy nastąpi znacząca poprawa stanu powietrza które wdychamy.

Jeśli tak się nie stanie, to my i nasze dzieci jeszcze przez wiele lat będziemy chorować i umierać w sposób coraz liczczniejszy. Pył zawieszony który znajduje się w powietrzu które wdychamy jest niszczycielski dla naszych organizmów. Praktycznie rzecz biorąc, gołym okiem go nie zauważamy. Tymczasem drobny pył dostaje się do naszych organizmów i je pustoszy.

Dajmy wreszcie temu pełną wiarę i głośno wołajmy S.O.S.!!!

Wołajmy do Sejmu, Senatu, Rządu ale również do samorządów rozmaitych szczebli, że oto nadszedł czas na  natychmiastową i poważną zmianę.

Pył zawieszony od wielu lat jest naszym wrogiem nr 1, tymczasem nasze Państwo zamiast zająć się tą sprawą na poważnie nie robi wszystkiego, by nam pomóc.

A wystarczy przecież ,,przerzucić” ogromne środki które Państwo kieruje na rozbudowę armii i zbrojenia, wystarczy tylko na kilka lat ograniczyć wydatki na rozmaite organy i instytucje naszego Państwa, by zmiany w zakresie ograniczenia szkodliwej emisji nie były pozorowane. Tylko znaczący zwrot w pojmowaniu tego problemu może odmienić nasze i naszych dzieci życie.

Pamiętajmy, że wszyscy zdrowie i życie mamy tylko jedno.

Redakcja