poniedziałek , 8 Marzec 2021
Home » Aktualności » Wrócili do szkoły – informacja Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach. A jak było w trakcie zimowych ferii? – Zobacz film.

Wrócili do szkoły – informacja Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach. A jak było w trakcie zimowych ferii? – Zobacz film.

W poniedziałek 18 stycznia br. uczniowie klas I-III rozpoczęli normalną edukację w szkole. W związku z tym dyrektor szkoły przedstawia najważniejsze informacje z tym związane. Uczniowie będą funkcjonowali w reżimie sanitarnym, szczegółowe informacje dotyczące wytycznych sanitarnych można znaleźć na stronie:

www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

Obowiązują dotychczasowe wytyczne (m.in. nieprzysyłanie dzieci z objawami chorobowymi do szkoły, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły zarówno przez uczniów jak i opiekunów przyprowadzających dzieci do szkoły, stosowanie maseczek ochronnych w czasie drogi do szkoły oraz w miejscach ogólnodostępnych). Pojawiło się też nowe zalecenie zgodnie z którym należy ograniczać do minimum kontakt z uczniami z innych klas. W związku z tym wprowadzone zostały nowe rozwiązania w postaci przeniesienia uczniów danej klasy na różne poziomy (parter i II piętro):

*** II piętro:

klasa Ia (p. K. Skwarska) – zostaje przeniesiona do klasy nr 26

klasa III b (p. Martyna Górska) – zostaje przeniesiona do klasy nr 30

*** parter:

klasa I c (p. Agnieszka Siedlaczek) – zostaje przeniesiona do klasy nr 7

W okolice tych klas zostaną przeniesione również szafki do przebrania dla dzieci.

Pozostałe kwestie:

– autobus szkolny – będzie kursował wg planu z początku roku szkolnego (przed rozpoczęciem remontu ul. Cysterskiej), korekty kursów zostaną dokonane po kilku dniach funkcjonowania, kiedy się zorientujemy jakie jest obłożenie na poszczególnych kursach,

– stołówka szkolna – uczniowie zapisani na obiady będą mogli normalnie korzystać ze stołówki od poniedziałku z zachowaniem zasady ograniczenia kontaktu pomiędzy uczniami poszczególnych klas,

– świetlica – będzie czynna normalnie, wg planu tzn. przed lekcjami od godz. 7.00 d0 8.45, oraz po lekcjach od godz. 13.40 do 16.00 (ewentualne korekty będą dokonywane od kolejnego tygodnia).

Wszystkie zajęcia będą realizowane wg dotychczasowego planu (zarówno lekcje jak i zajęcia pozalekcyjne: kółka zainteresowań, zespoły dydaktyczno-wyrównawcze, logopedia, inne).

*** Prośba do rodziców: nie przysyłać do szkoły dzieci z objawami chorobowymi.

W przypadku dodatkowych pytań lub problemów proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny (605 283 758).

INFO: Adrian Plura – dyrektor szkoły w Rudach.

……………………………………………………………………..

*** A jak przebiegały zajęcia w rudzkiej szkole w ramach zimowych ferii dla klas I-IV?

Obejrzyj i posłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=t-55W2ksAoA&feature=share&fbclid=IwAR219mBfpTBl0LhjqmnlBVprVUfgvduFFn2Pp7KsfBUMj4W2lKa087-DF3I

Redakcja