środa , 19 Czerwiec 2019
Home » Aktualności » W Rudach powstaje Centrum Rehabilitacji w Chorobach Onkologicznych.

W Rudach powstaje Centrum Rehabilitacji w Chorobach Onkologicznych.

Informujemy, że 17 sierpnia 2018 r. w Rudach zainaugurowała działalność Fundacja na Rzecz Centrum Rehabilitacji w Chorobach Onkologicznych. Ma działać na bazie dawnego ośrodka BUK. Dzięki przychylności właścicielki dawnego Ośrodka Wypoczynkowego BUK, Jadwigi Rybak, na blisko 10 hektarach jednego z najpiękniejszych na Śląsku terenów Parku Krajobrazowego Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich powstanie centrum, któremu podobnych próżno szukać w Polsce, a ciężko znaleźć i w Europie. To zamierzenie obliczone na lata, połączone z wieloma innymi działaniami na rzecz rewitalizacji i rekultywacji tego prawdziwego skarbu Śląska. Dodać należy, że cały obszar leży również w Pasie Natura 2000, a piękny bukowy i dębowy starodrzew zachwyca wszystkich, którzy tu trafiają.

Sam budynek dawnego ośrodka staraniami właścicielki został przebudowany, gruntownie wyremontowany i zaadaptowany na potrzeby Domu Seniora. – Nigdy dosyć dobroczynności – powtarza często Jadwiga Rybak, która długo zastanawiała się nad przeznaczeniem nabytku, który najpierw wymagał wielu inwestycji, mających powstrzymać lawinowo postępującą degradację. Pomysł znaleziono na pierwszym spotkaniu osób, które wejdą do Rady Programowej Fundacji. -Teraz można zacząć realizować największe marzenia. Jednym z nich jest to, aby pomóc ludziom, którzy walczą z rakiem i potrafią w tej walce zwyciężyć. Często zapomina się, że tu nie wystarczy terapia radykalna. Trzeba jeszcze długiej rehabilitacji. Trzeba wreszcie wyleczyć duszę. Samych chorych i ich rodzin. To mądre słowa i dobrze, żeby wybrzmiały na samym początku – tłumaczy Rybak.

Kończy się szpitalna terapia, chirurgia, chemia, naświetlania… Nie kończy się doświadczanie raka. Pozostaje całkowicie odmieniona rzeczywistość, często pustka w środku i strach. Codzienny, dojmujący, czający się gdzieś w środku i czekający tylko aby zgasło światło. Oferowane w Polsce wsparcie jest iluzoryczne. I właśnie tu ma się pojawić Centrum Rehabilitacji w Rudach. Z założenia przeznaczone dla co najmniej kilkuset osób, ma oferować stałe wsparcie dla pacjentów w trakcie i po terapii nowotworów. Stawiać się tu będzie na terapię i psychoterapię, ale przede wszystkim na rehabilitację, rekonwalescencję oraz rekreację. Nie znaczy to bynajmniej, że na gości czekać będzie wyłącznie odpoczynek. Wręcz przeciwnie – turnusy w Centrum to będzie także, a może przede wszystkim, praca. Z dietetykiem, fizjoterapeutą, trenerem aktywności ruchowej, ale także jeśli trzeba z logopedą, stylistą, a nawet fotografem. – Równomiernie będziemy pracowali nad ciałem i nad duchem. Aby było to możliwe, potrzebne są przede wszystkim czas, miejsce i zespół profesjonalistów. Mamy to wszystko – zapewnia Rybak.

Kiedy start? Trwa właśnie proces rejestracji. Zaraz potem ma być utworzony NZOZ o kierunku rehabilitacja ze specjalizacją w kierunku onkologii. Czynione są starania w celu szybkiego zakupu najnowocześniejszej w świecie izraelskiej technologii leczenia otwartych ran i uśmierzania bólu. We wrześniu ruszą pierwsze profilowane turnusy rehabilitacyjno-rekreacyjne według autorskiego modelu opracowanego przez zespół. Jednocześnie rozpocznie się gromadzenie środków i wyposażanie gabinetów do fizjoterapii, prowadzonej w jak najszerszym zakresie. Wraz z miastem Rybnik rozpocznie się kampania informacyjna pod nazwą „NIE CZEKAJ RAKA”, propagująca świadome zarządzanie zdrowiem Do końca października będzie wdrożony całkowicie nowatorski, zakrojony na szeroką skalę i dostępny dla potrzebujących z całego kraju system ONKO-TELE-CURA. To absolutnie nowe na rynku i przodujące w Europie rozwiązanie gwarantujące permanentne wsparcie osób chorych onkologicznie i rozwiązujące problemy związane z chemioterapią. Działalność obejmowana jest opieką naukową w celu wdrożenia nowych, autorskich metod i doprowadzenia do zdefiniowania i wdrożenia terapii onkologicznej. W planach doskonalenie technologii stosowanych w rehabilitacji, we współpracy z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

Zdefiniowana rehabilitacja onkologiczna właściwie w Polsce nie istnieje. Nie ma zatem kompleksowych programów jej stosowania, a tym bardziej finansowania. Stosuje się mniej lub bardziej doraźnie różne techniki rehabilitacji, nie tworząc z nich kompleksowego systemu. – W przeciągu kilku lat mamy zamiar to zmienić. Aby było to możliwe potrzebna nam będzie pomoc lekarzy, psychologów i personelu medycznego, ale również dziennikarzy, artystów i polityków. Rak jest apolityczny i bez przekonań. Atakuje tak samo bezlitośnie nas wszystkich. Najbardziej jednak liczymy na zaufanie osób, którym chcemy pomagać. Razem będziemy sprawiać, że każdy kolejny dzień będzie mógł być lepszy. Wierzymy, że w Rudach powstanie Polska Rehabilitacja Onkologiczna. I że stanie się jedną z najlepszych na świecie – słyszymy od inicjatorów przedsięwzięcia.

Kto za tym stoi? Aby móc zrealizować wszystkie wymienione wyżej zadania, niezbędny jest zespół ekspertów z wielu dziedzin, którzy opracują, a zaraz potem wdrożą wieloletni program działania Centrum Rehabilitacji. Pozyskaliśmy dla tej idei najlepszych. W skład Rady Programowej Fundacji weszli między innymi:

  1. mgr Alina Choteborska – psycholog, specjalizująca się w pracy z pacjentami chorymi onkologicznie, supervisor
  2. dr Krzysztof Gieremek – docent w Zakładzie Fizykoterapii i Masażu Leczniczego AWF Katowice
  3. prof. Marek Gzik – dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, radny Sejmiku Woj. Śląskiego
  4. Piotr Kuczera – prezydent Rybnika
  5. dr Wiesław Rycerski – kierujący Oddziałem Rehabilitacji Narządu Ruchu GCR „Repty”
  6. dr Jan Sarna – dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii od jej początków
  7. dr Grzegorz Słomian – onkolog, ordynator Oddziału Onkologicznego Szpitala nr 3 w Rybniku

Sami nie znaczymy nic. – Żadne z wymienionych wyżej zamierzeń nie da się zrealizować, jeśli wokół idei nie zgromadzą się ludzie dobrej woli, wielkiej wiary i szczodrego serca. Pierwsi z nich pracują już od ponad roku, inni już weszli w skład Rady Programowej Fundacji. Kolejni wykonują mrówczą pracę w celu powołania NZOZ. Na następnych liczymy w NFZ, w organach władzy samorządowej, w mediach ale także wśród artystów. Wierzymy, że Amfiteatr Buk, organizując wydarzenia kulturalne o wielkim znaczeniu, stanie się istotnym wsparciem dla Fundacji i Centrum, ale także oddziałującym na cały region ośrodkiem kulturotwórczym. Będziemy od Państwa zbierali pieniądze za bilety. To prawda. Ale za to od razu odpłacimy Wam wieloma wzruszeniami I wartościową rozrywką, a w przyszłości dziełem, które przetrwa nas wszystkich. Wierzymy w tę ideę. Centrum Rehabilitacji w Chorobach Onkologicznych w Rudach stanie się na wiele lat pomnikiem rozsądku, dobroci, troski o innych i przemożnej woli życia tych wszystkich, których idea jego powstania skłoni do działania – uważają inicjatorzy.

Opr. red., materiały prasowe Fundacji

Autor: materiały prasowe, redakcja@naszrybnik.com

Redakcja