środa , 26 Czerwiec 2019
Home » Aktualności » W Rudach możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.

W Rudach możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Informujemy, że od czerwca br. w Rudach czynny jest punkt nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców. Punkt będzie czynny 2 razy w miesiącu. Zgodnie z Aneksem do Umowy podpisanej przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska oraz Starostę i Wicestarostę Powiatu Raciborskiego, od miesiąca czerwca br. nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona w Szkole Podstawowej w Rudach przy ulicy Rogera 2 w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca.

Oznacza to, że już od 4 czerwca br. możliwe jest uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej na

I piętrze budynku przy hali sportowej (obok świetlicy) w godzinach od 14:00 do 18:00.

W pozostałe dni nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w budynku MOKSiR w Kuźni Raciborskiej.

Informacje na temat osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zakresu pomocy prawnej zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Raciborskiego:

https://bip.powiatraciborski.pl/Nieodplatna_pomoc_prawna/index.html

Redakcja