wtorek , 14 Sierpień 2018
Home » Aktualności » W dniu dzisiejszym odbędzie sesja rady miejskiej

W dniu dzisiejszym odbędzie sesja rady miejskiej

sesjaW dniu 22 grudnia 2015 r. ( wtorek ) o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej. Będzie to ostatnia sesja rady w bieżącym oku. W czasie trwania obrad planuje się podjęcie projektu budżetu na 2016 r., oraz ostatnia nowelizacje budżetu gminy na bieżący rok. Szczegółowy porządek obrad przedstawiamy poniżej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu Nr XIII/2015 z dnia 26.11.2015 r.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kuźnia Raciborska,

4.2 uchwalenia budżetu gminy na 2016 roku.

4.3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,

4.4 zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

4,5 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,

4.6 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok,

4.7 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016,

4.8 powołania Rady Seniorów w Kuźni Raciborskiej i nadania jej statutu,

4.9 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego.

  1. Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie gminy.
  2. Interpelacje, zapytania.
  3. Wnioski.
  4. Informacja Burmistrza Miasta z międzysesyjnej działalności.
  5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej.       Redakcja