środa , 19 Czerwiec 2019
Home » Aktualności » W czwartek 30 sierpnia br. będzie obradować Rada Miejska.

W czwartek 30 sierpnia br. będzie obradować Rada Miejska.

Informujemy, że, że w dniu 30 sierpnia 2018 roku o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych. Projekt porządku obrad przedstawiamy poniżej.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu Nr XLV/2018 z dnia 28.06.2018r .
  4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,

6.2. zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

6.3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru

położonego w gminie Kuźnia Raciborska, przy ul. Topolowej,

6.4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego,

6.5. przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”,

6.6. zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych,

6.7. zmian w Statucie Gminy Kuźnia Raciborska.

  1. Interpelacje, zapytania.
  2. Wnioski.
  3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
  4. Zakończenie obrad.

Redakcja