czwartek , 20 Luty 2020
Home » Aktualności » UWAGA – trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace przy zabytkach.

UWAGA – trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace przy zabytkach.

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że do 28 lutego br. trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

O dotację mogą starać się właściciele lub zarządcy obiektów zabytkowych położonych w powiecie raciborskim, w tym także przedsiębiorcy, którzy posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków z zachowaniem zasad udzielania pomocy de minimis. [(§ 10 Uchwały Nr IX/85/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w latach 2015 – 2020 (Dz. Urz. Woj. Sla z 2015 r., poz. 3635)].

Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Raciborskiego: http://www.bip.powiatraciborski.pl/zalatwianie_spraw_w_urzedzie/Dotacje.html

W 2018 roku Powiat Raciborski kwotą 25 tysięcy złotych dofinansował wykonanie remontu wnętrza zabytkowego kościoła pw. św. Jerzego w Sławikowie.

Redakcja