poniedziałek , 24 Czerwiec 2019
Home » Aktualności » Upał, burze i grad – to nie wszystko. Uważajmy na szkodliwy ozon!

Upał, burze i grad – to nie wszystko. Uważajmy na szkodliwy ozon!

Służby kryzysowe Województwa Śląskiego wskazują dziś na ryzyko przekroczenia w powietrzu wartości progowej jednogodzinnej dla ozonu wynoszącej 180 µg/m3. O co tu chodzi, kto i czego powinien się bać? – Przyczynami takiego stanu są warunki meteorologiczne związane z intensywnym nasłonecznieniem i wysokimi temperaturami – czytamy w najnowszym komunikacie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Pełna treść poniżej.

Źródłem zagrożenia, jak precyzują inspekcje ochrony środowiska, jest Ozon (O3). Ozon to odmiana tlenu o cząsteczce trójatomowej. Jest to drażniący gaz o barwie bladoniebieskiej i charakterystycznej woni. Ozon obecny w warstwie atmosfery przy powierzchni ma negatywny wpływ na zdrowie ludzkie i roślinność. Jest jednym ze składników smogu fotochemicznego, powstającego głównie latem przy wysokich temperaturach i ciśnieniu w miastach o bardzo dużym ruchu samochodowym, ale najwyższe stężenia mogą występować na obszarach pozamiejskich dokąd transportowane są prekursory ozonu z miasta. Poziom docelowy stężenia 8-godzinnego dla ozonu wynosi 120 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 25 dni w ciągu roku. Poziom informowania społeczeństwa wynosi 180 µg/m3, a poziom alarmowy 240 µg/m3.

Ozon w warstwie atmosfery przy powierzchni Ziemi to zanieczyszczenie wtórne – powstaje na skutek przemian fotochemicznych w powietrzu, powodowanych między innymi przez obecność prekursorów: tlenków azotu, węglowodorów i tlenku węgla. Ozon może powodować chwilowe zaburzenia funkcji oddechowych, szybki i płytki oddech oraz bóle głowy, zwłaszcza przy większym wysiłku fizycznym. Wysokie stężenia ozonu mogą powodować podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych, kaszel i napady duszności. Możliwe są podrażnienia i swędzenie oczu, bóle klatki piersiowej, podrażnienia śluzówki, a także choroby dróg oddechowych (nosa, gardła i płuc).

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA:

*** Zagrożenie: ryzyko przekroczenia w powietrzu wartości progowej jednogodzinnej dla ozonu wynoszącej 180 µg/m3,

*** Data (godz.) wystąpienia: 05.08.2018 roku (godziny popołudniowe),

*** Obszar: województwo śląskie,

*** Przyczyny: przyczynami takiego stanu są warunki meteorologiczne związane z intensywnym nasłonecznieniem i wysokimi temperaturami,

^^^ PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

Ze względu na wysokie temperatury (około 30oC i powyżej) i duże nasłonecznienie prognozowana jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego, ze względu na poziom ozonu, 05.08. 2018 r. będzie umiarkowana i dostateczna. Istnieje ryzyko przekroczenia w powietrzu wartości progowej jednogodzinnej dla ozonu wynoszącej 180 µg/m3.

^^^ INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności:

  • osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, takie jak astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc,
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
  • osoby w każdym wieku aktywnie spędzające czas na wolnym powietrzu,
  • osoby zdrowe szczególnie wrażliwe na ozon.

^^^ Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:

Osoby podatne na zanieczyszczenie mogą odczuwać podrażnienie układu oddechowego, w tym kaszel, ból gardła, ucisk w klatce piersiowej, ból w klatce piersiowej przy głębokim wdechu. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podczas wysiłku fizycznego mogą pojawić się trudności w oddychaniu (spłycenie oddechu). Przy wysokich stężeniach ozonu w powietrzu zachodzi ryzyko większej podatności na infekcje.

^^^ Zalecane środki ostrożności:

  • w przypadku poziomów stężeń 1-godzinnych ozonu powyżej 180 µg/m3 osoby wrażliwe powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum przebywanie i wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

^^^ INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania 04.08.2018 roku

Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Źródła danych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – dane z systemu państwowego monitoringu środowiska

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW–PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach – prognoza jakości powietrza

Opracowanie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Powiadomienie przygotował:

Andrzej Szczygieł

Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska

WIOŚ w Katowicach

Autor: ŚlUW,

Redakcja