niedziela , 20 Styczeń 2019
Home » Aktualności » Uczeń stanie ,,oko w oko” z tablicą aktywna.

Uczeń stanie ,,oko w oko” z tablicą aktywna.

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” Gmina Kuźnia Raciborska w roku 2017 pozyskała dotację w wysokości 28 000 zł. Co to oznacza? Czytaj poniżej.

Dla każdej szkoły prowadzonej przez Gminę zostały zakupione po 3 tablice interaktywne wraz ze SmartPadem, 2 multimedialne projektory krótkoogniskowe i 1 multimedialny projektor standardowy za łączną kwotę 35 000 zł (wraz z wkładem własnym Gminy). Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej planuje wykorzystać interaktywne tablice w pracowniach edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego. Natomiast Szkoła Podstawowa w Rudach wykorzysta nowe tablice w pracowniach do nauki historii, geografii i matematyki. Dzięki nowemu wyposażeniu prowadzone zajęcia będą bardziej aktywizujące i interesujące dla uczniów. Możliwe będzie korzystanie na lekcjach z wersji multimedialnych podręczników, prezentacji i filmów dedykowanych procesowi dydaktycznemu.

*** Zdjęcia patrz:

http://kuzniaraciborska.pl/index.php/archiwum-wiadomosci/1320-aktywna-tablica

Redakcja