poniedziałek , 24 Czerwiec 2019
Home » Aktualności » Pozostały niespełna 3 dni! Trwa konkurs na lampion adwentowy.

Pozostały niespełna 3 dni! Trwa konkurs na lampion adwentowy.

Przypominamy, że w naszej Parafii trwa konkurs na najpiękniejszy adwentowy lampion. Konkurs został ogłoszony w celu zaangażowania jak najliczniejszej grupy dzieci i jeszcze głębszego przeżywania Mszy świętej roratnej przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Zapraszamy do aktywnego udziału, tym bardziej, że do końca konkursu pozostało już tylko kilka dni ( do 30 listopada br. ). O szczegółach konkursu piszemy poniżej.

*** TEMAT : Adwentowy lampion

 

*** CELE KONKURSU

Celem konkursu jest:

– Przygotowanie do adwentu,

– Zachęcanie dzieci i młodzież do udziału w roratach,

– Poznanie znaczenia symboli adwentowych,

– Uwrażliwienie na duchowe aspekty życia,

– Rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności,

– Pobudzenie twórczej wyobraźni,

– Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.

 

*** ORGANIZATOR KONKURSU

 Przedszkole w Rudach i Parafia w Rudach pod patronatem ks. proboszcza Sebastiana Śliwińskiego

 

*** ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu lampionu adwentowego przez dziecko i rodziców.

– Technika i format prac dowolne

– Konkurs trwa od 2 listopada 2017 roku do 30 listopada 2017 r.

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

– przedszkole,

– nauczanie wczesnoszkolne,

– szkoła podstawowa- klasy IV-VII.

Każdy z uczestników może przekazać po jednej pracy.

Prace należy składać w przedszkolu lub u katechetki Aliny Chroboczek w oddziale szkolnym, w terminie: do 30 listopada 2017 r.

*** Praca powinna być opisana w sposób trwały, wg wzoru:

– Imię, nazwisko, Wiek, Nazwa grupy

Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.

Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

 

*** OCENA PRAC KONKURSOWYCH

O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora,

Jury weźmie pod uwagę: zgodność prac z tematem, jakość i estetykę wykonania, oryginalność pomysłu, walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

*** Ogłoszenie wyników Konkursu i nagrody

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w I niedzielę adwentu, w czasie Nieszporów o godz.15.oo.

*** Organizator przewiduje dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

*** POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w Konkursie.

Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

Ostateczne decyzje w sprawach spornych, nieobjętych niniejszym regulaminem, podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.

Redakcja