poniedziałek , 3 październik 2022
Home » Aktualności » To nie są budujące dane. INFO dotyczące mieszkańców Gminy za 2021 r.

To nie są budujące dane. INFO dotyczące mieszkańców Gminy za 2021 r.

Opublikowane zostały dane statystyczne dotyczące ludności Gmina Kuźnia Raciborska za 2021 r. Niestety ich analiza nie pozwala wyciągnąć optymistycznych wniosków. Liczby są coraz gorsze.  Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy analitykom i własnej ocenie każdego z nas. Fakty jednak mówią, że trzeci co do liczby mieszkańców samorząd powiatu raciborskiego ,,stracił”  w zeszłym roku aż 151 mieszkańców.

W gminie Kuźnia Raciborska (Rudy, Ruda, Ruda Kozielska, Jankowice, Kuźnia Raciborska, Siedliska, Budziska, Turze) więcej też było zgonów i rozwodów. Oto dokładne dane udostępnione przez Urząd Miejski.

*** I. liczba mieszkańców gminy zameldowanych na pobyt stały na dzień

– 31.12.2021 r. – 10753

– 31.12.2020 r. – 10904

*** II. Liczba osób w gminie wynikająca z deklaracji dot. odpadów na dzień

– 31.12.2021 – 8722

*** III. Liczba:

– zgonów 2021 – 161

– zgonów 2020 – 155

– urodzeń 2021 – 77

– urodzeń 2020 – 88

– małżeństw 2021 – 62

– małżeństw 2020 – 63

– rozwodów 2021 – 25

– rozwodów 2020 -13.

Redakcja