poniedziałek , 24 Czerwiec 2019
Home » Aktualności » To chyba będzie ostatnia sesja rady miejskiej kończącej się kadencji. Zapraszamy do udziału.

To chyba będzie ostatnia sesja rady miejskiej kończącej się kadencji. Zapraszamy do udziału.

Wszystko wskazuje na to, że dzisiaj, tj. czwartek odbędzie się ostatnia sesja rady miejskiej w Kuźni Raciborskiej w składzie z mijającej kadencji 2014-2018. Kolejna sesja prawdopodobnie będzie już I sesją nowej rady. Informujemy, że w dniu 08 listopada 2018 roku o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Projekt porządku obrad przedstawiamy poniżej.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu Nr XLVII/2018 z dnia 11.10.2018 r.
  4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

     6.1. zmian w wieloletnim programie finansowym gminy;

     6.2. zmian w budżecie gminy na 2018 rok;

     6.3. zmian w Statucie Gminy Kuźnia Raciborska;

     6.4. obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych;

     6.5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego.

  1. Interpelacje, zapytania.
  2. Wnioski.
  3. Informacja Przewodniczącej R.M. dot. spraw bieżących, w tym informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych na dwa miesiące przed końcem kadencji.
  4. Zakończenie obrad.

Redakcja