niedziela , 20 Wrzesień 2020
Home » Aktualności » Gminne Przedszkola ruszyły w ograniczonym zakresie.

Gminne Przedszkola ruszyły w ograniczonym zakresie.

W dniu 6 maja 2020 r., po prawie dwumiesięcznej przerwie, otwarły się na nowo drzwi naszych przedszkoli. Pierwszeństwo w przyjęciu mieli, zgodnie z zaleceniami, rodzice dzieci, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu i dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Gmina ustaliła limit dzieci w grupach na 10. Zgodnie ze zgłoszeniami zorganizowano opiekę dla 37 dzieci (z 339 uczęszczających normalnie). We wszystkich przedszkolach obowiązują nowe procedury i zasady postępowania przyprowadzania i odbierania dzieci. Przedszkola są wysprzątane, place zabaw zabezpieczone.

Gmina pomogła dyrektorom w przygotowaniu przedszkoli na przyjęcie dzieci zaopatrując je w środki dezynfekujące i środki ochrony osobistej dla pracowników.

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej zakupił dla wszystkich naszych przedszkolaków oraz dzieci z klas I-III bandanki do ochrony ust i nosa. Dzieci otrzymywać je będą w miarę powrotu do placówek.

Gminne przedszkola uczestnicząc w akcji „Mogę! zatrzymać smog” otrzymały z Urzędu Marszałkowskiego 8 oczyszczaczy powietrza. One teraz, w tej szczególnej sytuacji, będą pomagały w utrzymaniu czystości powietrza w salach, gdzie będą przedszkolaki.

*** Zdjęcia patrz: https://kuzniaraciborska.pl/index.php/archiwum-wiadomosci/2368-przedszkola-gminne-otwarte

Redakcja