wtorek , 19 Styczeń 2021
Home » Aktualności » Sprawy Gminy » W związku ze szczytem klimatycznym w Katowicach wraca kontrola graniczna! Potrwa do 16 grudnia br.

W związku ze szczytem klimatycznym w Katowicach wraca kontrola graniczna! Potrwa do 16 grudnia br.

Przypominamy, że 22 listopada br. a więc od dzisiaj została tymczasowo przywrócona kontrola na granicach Polski z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz na przejściach morskich i lotniczych. Tymczasowa kontrola będzie prowadzona do 16 grudnia br. Podajemy miejsca, przez które można podróżować do Czech. Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej ma związek z Szczytem Klimatycznym COP 24, który odbywać się będzie w grudniu w Katowicach. Powodem wprowadzenia kontroli na granicy wewnętrznej jest konieczność zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa podczas konferencji klimatycznej.

W zasięgu terytorialnym Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zostało wyznaczonych 99 miejsc (województwo śląskie – 62, województwo opolskie – 37), w których można będzie w tym czasie przekraczać granicę państwową. Ich szczegółowa lista zawarta jest w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października z 2018 roku w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.

Tymczasowe kontrole graniczne odbywać się będą w odpowiednio wydzielonych i oznakowanych miejscach oraz będą miały charakter wyrywkowy.

Decyzję o miejscu i czasie kontroli oraz jej zakresie Straż Graniczna będzie podejmowała w oparciu o analizę ryzyka, wyniki prowadzonego rozpoznania oraz informacje przekazywane przez służby innych państw.

Czynności kontrolne realizowane będą w oparciu o mobilne patrole Straży Granicznej wykorzystujące między innymi pojazdy służbowe (tzw. schengenbusy), wyposażone w sprzęt niezbędny do przeprowadzania kontroli granicznej – m.in. w przenośne urządzenia dostępowe do baz danych, urządzenia do weryfikacji autentyczności dokumentów, urządzenia do identyfikacji materiałów wybuchowych i narkotyków.

Należy pamiętać, że obywatele Unii Europejskiej, w tym obywatele Polski, granicę wewnętrzną mogą przekraczać na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo tj. paszportu lub dowodu osobistego. Natomiast pozostali podróżni – obywatele państw trzecich, są zobowiązani posiadać ważny paszport i inne dokumenty poświadczające prawo do legalnego pobytu i wjazdu na terytorium państw strefy Schengen i Polski.

*** WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH, RODZAJ RUCHU DOZWOLONEGO PRZEZ TE PRZEJŚCIA, CZAS ICH OTWARCIA ORAZ ZASIĘG TERYTORIALNY PRZEJŚĆ GRANICZNYCH:

Gorzyczki – Vĕřnovice

Gorzyczki

Chałupki

Nowe Chałupki

Chałupki – Bohumín

Chałupki – Šilhéřovice

Rudyszwałd

Tworków

Owsiszcze

Bolesław

Borucin

Krzanowice – Chuchelná

Krzanowice – Strahovice

Krzanowice – Rohov

Pietraszyn

Gródczanki

Autor: (w), SOSG.

Redakcja