wtorek , 14 Sierpień 2018
Home » Aktualności » Sprawy Gminy » Już dzisiaj ( czwartek ) obradować będzie rada miejska.

Już dzisiaj ( czwartek ) obradować będzie rada miejska.

sesjaInformujemy, że już dzisiaj 24 listopada 2016 roku ( czwartek ) o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Poniżej przestawiamy szczegółowy projekt porządku obrad.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu Nr XXIII/2016 z dnia 27.10.2016 r.
  4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
  5. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru

położonego w sołectwie Jankowice,

6.2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kuźnia Raciborska,

6.3. wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów,

6.4. zmian w budżecie gminy na 2016 rok,

6.5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

6.6. podatku od środków transportowych,

6.7. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

6.8. ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,

6.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego,

6.10. zamiaru podziału samorządowej instytucji kultury ? Miejskiego Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej,

6.11. Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

  1. Interpelacje, zapytania.
  2. Wnioski.
  3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
  4. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Redakcja