niedziela , 20 Styczeń 2019
Home » Aktualności » Sprawy Gminy » W kwietniu 2018 r. mija 18 lat współpracy Rudy – Bolatice.

W kwietniu 2018 r. mija 18 lat współpracy Rudy – Bolatice.

13 kwietnia 2018 r. minęło 18 lat od podpisania Deklaracji Współpracy Regionalnej pomiędzy Rudami i czeskimi Bolaticami. To doprawdy minęło już 18 lat! Żywo mamy jeszcze w pamięci dzień podpisania tego dokumentu. Uroczystości nawiązania współpracy odbyły się w Rudach w restauracji „La Tawerna”. Pamiętamy również ostatnie obchody związane z okrągłą 15-tą rocznica współpracy w rudzkiej STODOLE, które połączone były z oficjalnym otwarciem tego obiektu.

Postanowiliśmy dzisiaj przypomnieć treść dokumentu, który został podpisany 10 lat temu. W kolejnych materiałach postaramy się ocenić co zostało zrealizowane z zapisów Deklaracji.

Treść Deklaracji:

„W dniu dzisiejszym zostały wypracowane i uzgodnione formy współpracy regionalnej pomiędzy społecznościami Gminy BOLATICE – Republika Czeska i Sołectwa RUDY Gmina Kuźnia Raciborska – Rzeczpospolita Polska.

Współpraca obejmuje następujące dziedziny:

  1. wymiana wzajemnych doświadczeń w sprawie integracji europejskiej na drodze do Zjednoczonej Europy,
  2. wymiana wzajemnych doświadczeń w zakresie prac samorządowych,
  3. współpraca pomiędzy jednostkami oświatowo-kulturalnymi,
  4. współpraca w zakresie sportu, wypoczynku, rekreacji i rozrywki,
  5. współpraca w zakresie kontaktów mniejszości narodowych,
  6. współpraca w zakresie działań Ochotniczych Straży Pożarnych,
  7. współpraca dzieci, młodzieży i innych grup społecznych,
  8. współpraca w zakresie rozwoju handlu, rzemiosła i drobnej wytwórczości,
  9. wymiana wzajemnych doświadczeń kościołów katolickich,
  10. inne platformy współpracy”. Rudy dnia 13.04.2000 r.       M.W.