niedziela , 20 Styczeń 2019
Home » Aktualności » Sprawy Gminy » Taka była statystyka osobowa w naszej Gminie w minionym roku.

Taka była statystyka osobowa w naszej Gminie w minionym roku.

Urząd Miejski opublikował dane dotyczące ewidencji ludności za rok 2017 w Gminie Kuźnia Raciborska. Jak kształtował się w minionym roku meldunek osób na pobyt stały i czasowy na terenie Gminy, ilu mieszkańców się wymeldowało, ile było urodzeń, a ile ślubów, i jakie imiona dominowały wśród chłopców i dziewczynek? Takie dane podał przed kilkoma dniami na swojej stronie Urząd Miejski.

*** W 2017 roku na pobyt stały w Gminie Kuźnia Raciborska zameldowanych było 11162 osób. Poniżej przedstawiamy liczbę mieszkańców w poszczególnych miejscowościach Gminy w porównaniu z rokiem 2016:

W 2017 roku:

– na pobyt stały zameldowało się 331 osób;

– na pobyt czasowy zameldowało się 210 osób;

– z pobytu stałego wymeldowało się 358 osób;

– z pobytu czasowego wymeldowało się 100 osób.

 

*** W 2017 roku urodziło się 114 dzieci zameldowanych na terenie Gminy, w tym 60 dziewczynek i 54 chłopców (w 2016 r. urodziło się 101 dzieci, w tym 44 dziewczynki i 57 chłopców).

Poniższa tabela przedstawia liczbę dzieci urodzonych w 2017 r. i zameldowanych w poszczególnych miejscowościach Gminy w porównaniu z rokiem 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w 2017 r. to:

– wśród dziewczynek: Hanna (5), Emilia (5), Amelia (3), Julia (3), Zuzanna (3);

– wśród chłopców: Michał (6), Bartosz (3), Wojciech (3), Szymon (3), Antoni (3).

*** W 2017 r. zmarło 119 mieszkańców Gminy, w tym 65 kobiet i 54 mężczyzn (w 2016 r. zmarło 130 mieszkańców Gminy).

*** W księgach stanu cywilnego w 2017 r. zarejestrowano 64 małżeństwa oraz 17 rozwodów.

*** W 2017 r. na terenie Gminy mieszkało 30 osób w przedziale wiekowym 90-99 lat. Najstarszy mieszkaniec Gminy to kobieta urodzona w lutym 1918 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja